Begraafplaatsen - tarieven

Op deze pagina vindt u de belangrijkste tarieven die gelden voor de stedelijke begraafplaatsen van de stad Antwerpen.

De begraafplaatsen zijn gratis toegankelijk. Bij een as- of lijkbezorging op een begraafplaats zijn er wel enkele kosten.

Belangrijkste tarieven

    Prijs
Concessie 25 jaar, per persoon 500 euro
Hernieuwing concessie 25 jaar per persoon 500 euro
Kinderconcessie (tot 18 jaar) gratis
Concessie kelder, 1 persoon 500 euro
Overbrenging urne 250 euro
Fundering gewone lijn 80 euro
Fundering concessie 200 euro
Naamplaatje columbarium 50 euro
Naamplaatje strooiweide 50 euro
Belasting vreemd stoffelijk overschot 500 euro
Ontgraving 1500 euro
Ontgraving kind 250 euro

Meer info

Dienst Begraafplaatsen
Domein Schoonselhof
hoek Sint-Bernardsesteenweg/Krijgsbaan
2610 Wilrijk 
tel. 03 740 36 40
fax 03 338 20 36
begraafplaatsen@stad.antwerpen.be

Verwante info: