Leen Otte koos nu al haar laatste rustplaats. Dries Luyten

Naburgering

Bepaal zelf of met uw naasten de keuze van uw laatste rustplaats. Op die manier bespaart u uw nabestaanden mogelijk veel zorgen. Om u hierin te begeleiden geven de medewerkers van de begraafplaatsen u gratis persoonlijk advies.

Bij een overlijden zijn er heel wat formaliteiten die u in orde moet brengen. Veel keuzes en beslissingen die dan gemaakt moeten worden, kan u zelf tijdens uw leven nemen. Het vooraf nadenken over die keuzes noemt de stad naburgering. Ook bij de stad kan u terecht voor een deel van die formaliteiten. Zo geven de medewerkers van de dienst begraafplaatsen u persoonlijk advies bij de keuze van een laatste rustplaats. 

Keuze rustplaats

Bij het plannen van een uitvaart komen belangrijke keuzes aan bod. Keuzes die grote gevolgen hebben voor de toekomst, zowel financieel als emotioneel. Voor de nabestaanden is het niet altijd gemakkelijk om die keuzes vlak na een overlijden goed in te schatten. De stad raadt daarom aan om tijdens uw leven al te informeren naar de mogelijkheden voor een laatste rustplaats. Zo kan u de tijd nemen om te overleggen met uw naaste familieleden en samen een goede beslissing nemen. Een weloverwogen keuze voor een laatste rustplaats ondersteunt nabestaanden in hun rouwverwerking. Omdat u zelf uw wensen duidelijk maakt, weten uw nabestaanden wat uw laatste wensen waren en kunnen zij die ook inwilligen.

Voorbeelden van belangrijke afwegingen

Meer info

dienst begraafplaatsen
tel. 03 740 36 40
naburgering@stad.antwerpen.be