Graf

Word eens peter van een graf

In Antwerpen kan een laatste rustplaats vele uitzichten hebben. Naast de meer traditionele vormen, kan er een monumentaal karakter aan gegeven worden in de vorm van bruikleen van een graf. Of wie zich wil inzetten voor de nazorg van een erkend grafmonument, kan zelfs peter worden. Maar wat houdt dat juist in?

Peterschap

Het peterschap van een graf wil zeggen dat een groep, bedrijf of particulier zich inzet om een historisch grafmonument te onderhouden en te restaureren. Zo’n peterschap is gratis. De stad restaureert jaarlijks een aantal erkende grafmonumenten, op voorwaarde dat iemand de nazorg op zich neemt. Het mooie aan zulke vormen van peterschap is dat historische grafmonumenten in ere gehouden worden. In tegenstelling tot graven in bruikleen, kan er wel niemand in begraven worden.

Theophiel Roucourt

Vorige week werd bijvoorbeeld het peterschap van het graf van Theophiel Roucourt overgedragen aan het Antwerpse Sint-Norbertuscollege. Dit gebeurde in het bijzijn van schepen Philip Heylen en districtsschepen Edwin De Cleyn. Theophiel Roucourt was een priester die een belangrijke rol heeft gespeeld in de kerkelijke geschiedenis van Berchem en Antwerpen. Hij was grondlegger van talrijke liefdadigheidswerken en -instellingen in het Antwerpse. Zo stichtte hij onder meer het Sint-Stanislascollege en het Sint-Norbertuscollege. Van deze laatste school was hij ook enkele jaren directeur. Het Sint-Norbertuscollege nam daarom graag het peterschap van het graf op zich.

Overdracht graf Roucourt

Bruikleen

Naast het peterschap bestaat er de mogelijkheid om als particulier een historisch grafmonument in bruikleen te nemen. Op die manier kan een unieke laatste rustplaats uitgekozen worden en tegelijkertijd blijft een bijzonder stukje erfgoed bestaan.
De stad is op dit moment eigenaar van honderden grafmonumenten die nabestaanden niet meer kunnen of willen onderhouden. Hiervan is een online catalogus gemaakt, waar men inspiratie kan opdoen bij het vinden van een monument. Er kan bovendien voor gezorgd worden dat het graf weer helemaal leeg is. De stad blijft wel eigenaar van het monument.

Kostprijs

De eenmalige vergoeding op bruikleen bedraagt tussen de 1.000 en 3.000 euro, afhankelijk van de breedte van het monument. Het concessietarief bedraagt 500 euro per stoffelijk overschot per 25 jaar. Op zich valt dit mee, want een nieuwe grafzerk zit vaak rond diezelfde prijscategorie.


Om af te sluiten alvast een kleine teaser… Ook het graf van Paul Van Ostaijen wordt dit najaar nog overgedragen tijdens de Week van de Begraafplaatsen. Stay tuned!

 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!