Een betalende laatste rustplaat Dries Luyten

Een betalende rustplaats of concessie

Wilt u een rustplaats die langer dan tien jaar behouden blijft of wilt u later samen met uw dierbaren worden begraven? Dan kiest u best voor een betalende rustplaats of concessie.

Bij een concessie bepaalt u zelf wie er in begraven mag worden. Tarieven voor deze concessie vindt u hier.

Let erop dat een concessie ook enkele plichten met zich meebrengt: de concessionaris is verplicht binnen een termijn van zes maanden na de ingebruikname een grafzerk of sierplaat te plaatsen en deze te onderhouden. Houd u hierbij aan de bepalingen rond afmetingen en materialen. De belangrijkste voorwaarde is dat het grafteken in duurzaam materiaal moet worden vervaardigd, zodat het gedurende de looptijd van de concessie bestand is tegen de weersomstandigheden. Plaats zeker nooit een grafteken zonder toelating.

Hou als nabestaande zelf het einde van de concessietermijn in het oog. Bewaar daarom alle correspondentie van de dienst begraafplaatsen goed! 

Andere concessies...

Een grafkelder is een ondergrondse betonnen constructie met nissen om verschillende kisten of urnen in te begraven. Bij deze vorm van begraven komt de kist of urne niet rechtstreeks in contact met de grond. De concessionaris beslist over de grootte van het familiegraf en het aantal nissen (minimum twee). Een grafkelder moet aan een aantal wettelijke voorschriften, afmetingen en bepalingen beantwoorden. Deze zijn op de dienst begraafplaatsen te verkrijgen.

U kan een nieuwe grafkelder laten plaatsen, maar er zijn op de Antwerpse begraafplaatsen ook honderden historische grafmonumenten die eigendom zijn van de stad Antwerpen.

Wat gebeurt er op het einde van de concessie?

Minstens een jaar op voorhand kondigt de dienst begraafplaatsen het einde van een concessietermijn aan als volgt:

  • op de infoborden van de begraafplaatsen
  • op de website
  • bij elk graf
  • op herinneringsborden aan de zij- of achteringang en op plaatsen waar veel mensen langskomen

U kan de concessie vernieuwen. De termijn van de nieuwe concessie sluit dan aan op de einddatum van de vorige concessie. Als u de concessie niet vernieuwt, kan het graf of de nis worden ontruimd. Een herbegraving of bijzetting is dan niet meer mogelijk. Hou zelf het einde van de concessietermijn in het oog; u wordt hierover niet persoonlijk ge├»nformeerd. Hou daarom alle correspondentie die u na de uitvaart van de dienst begraafplaatsen krijgt goed bij! Ze bevat alle gegevens van de concessie waaronder ook de einddatum.

Wat is gebeurt er als een graf niet goed onderhouden wordt?

Als een graf niet goed onderhouden wordt of wanneer er binnen de gestelde termijn nog geen grafzerk werd geplaatst, kan de concessie in verwaarlozing worden geplaatst door de dienst begraafplaatsen.

Verwante info: