Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Nachtegalenpark

Beheerplan Nachtegalenpark

Voor het Nachtegalenpark werd tussen 2008 en 2010 een landschapsbeheerplan opgemaakt. Dit plan bevat beheermaatregelen voor het park die uitgevoerd zullen worden tussen 2010 en 2036. 

Het beheerplan bepaalt hoe de bospercelen moeten worden aangelegd. Het plan schrijft voor welke percelen uitgedund of extra aangeplant moeten worden en welke percelen eventueel omgevormd moeten worden naar een ander type bos. De geplande werken in deze periode van 27 jaar zijn dus geen losse maatregelen of ideeën. Het beheerplan werd bij ministerieel besluit goedgekeurd op 21 december 2010.

De oorspronkelijke landschappelijke structuur wordt hersteld als deze in het recente verleden aangetast zou zijn.  Zo herstelt de stad de zichtassen vanuit het kasteel naar belangrijke punten in het park. Eventuele aanplantingen moeten indien nodig verwijderd worden. Zo kunnen ook de generaties na ons genieten van het park en zijn oorspronkelijke landschappen zoals die ooit ontwerpen zijn. 

Daarnaast zijn er ook beheersmaatregelen rond ecologie. Om de biodiversiteit te beschermen en te vergroten is het belangrijk een gevarieerde beplanting en bos te hebben. Dit betekent dat zowel jonge als oude bomen, die inheems of exotisch kunnen zijn, harmonisch gespreid moeten staan over het perceel. Om dit te bekomen, moeten er soms ingrepen gedaan worden.

Ook verbeteringen voor de toegankelijkheid, infrastructuur en recreatieve inrichting zijn opgenomen in dit beheerplan.

Het beheerplan wil zorgen voor intensief gemaaide gazons voor de recreant om in te spelen en te picknicken, maar ook plekken waar minder wordt gemaaid en de natuur zich beter kan ontwikkelen. Op regelmatige basis wordt het beheerplan geëvalueerd. Bijsturingen zijn mogelijk in overleg met onroerend erfgoed Vlaanderen.