Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

startdag experimenteerfasestad Antwerpen

Lange Riddersstraat wordt tuinstraat

In 2020 en 2021 vormt district Antwerpen de Lange Riddersstraat om tot een tuinstraat. Dat is een straat waar veel van de bestaande bestrating vervangen wordt door groen. Ook zal er anders met regenwater omgegaan worden. Zo wordt de straat een sociale en klimaat-robuuste plek in de stad. 

Update juli 2020

Voor deze ingrijpende heraanleg moeten alle nutsleidingen aangepakt worden. De verschillende maatschappijen werken samen om alles in een keer te kunnen doen, met één aannemer. Zo wordt de hinder voor de buurt aanzienlijk beperkt.

De aannemer van de stad zal tegelijkertijd starten met het plaatsen van de putten voor de ondergrondse regenwateropvang.

De werken zullen beginnen juist na het bouwverlof, op 27 juli 2020.

Verderop op deze pagina kan je de voorziene timing gedetailleerder terugvinden.

Onderaan deze pagina vind je ook de plannen van het definitief ontwerp en enkele impressieschetsen terug.

logo's Tuinstraat, Stadslab 2050 en Aquafin

Tuinstraat

De omvorming van de straat is onderdeel van in het pilootproject tuinstraten. Dit project loopt in 5 Antwerpse districten.  U vindt een link naar het project onderaan dit artikel

Samen met jullie, de buurtbewoners, kreeg het ontwerp van de straat vorm. Vanaf het eerste moment waren jullie betrokken bij het ontwerp. Op 23 januari 2018 kregen jij en je buren meer informatie over wat een tuinstraat nu eigenlijk is. Ook de randvoorwaarden werden uitgelegd.

Op 3 februari was er een droommoment waarbij de buurt in verschillende groepjes hun wensen voor een ideale tuinstraat op papier hebben gezet.

Daarna werden jullie nauw betrokken in het hele verdere proces, tot het ontwerp af was.

groenslingers
Stad Antwerpen2|10
straatgroen
Stad Antwerpen2|10
groenslinger
Stad Antwerpen2|10
water
Stad Antwerpen2|10
fietsenstalling
Stad Antwerpen2|10
afbakeningen
Stad Antwerpen2|10
beheer van de tuinstraat
Stad Antwerpen2|10
experiment
Stad Antwerpen2|10
resultaat droommoment
Stad Antwerpen2|10
eerste schets
Stad Antwerpen2|10
planten, planten, planten
stad Antwerpen2|5
plantende buurvrouwen
stad Antwerpen2|5
straat na aanplanting, met welkomstbord
stad Antwerpen2|5
de blauwe lijn symboliseert het toekomstige "riviertje"
stad Antwerpen2|5
gekleurde speelstippen verbinden de straat en het Pagadderplein
stad Antwerpen2|5
Grondplan met genummerde plantvakken (hieronder te downloaden!)stad Antwerpen
Grondplan met genummerde GROENVAKKEN (hieronder te downloaden!)
paneel agenda en timing
PANELEN HIERONDER TE DOWNLOADEN
stad Antwerpen2|8
paneel voorstel definitief ontwerp
PANELEN HIERONDER TE DOWNLOADEN
stad Antwerpen2|8
paneel belangrijkste wijzigingen
PANELEN HIERONDER TE DOWNLOADEN
stad Antwerpen2|8
paneel keuzes adoptie
PANELEN HIERONDER TE DOWNLOADEN
stad Antwerpen2|8
paneel sfeervoorbeelden
PANELEN HIERONDER TE DOWNLOADEN
stad Antwerpen2|8
paneel plantcombinaties
PANELEN HIERONDER TE DOWNLOADEN
stad Antwerpen2|8
paneel onderhoud door stad
PANELEN HIERONDER TE DOWNLOADEN
stad Antwerpen2|8
paneel voorbeelden gevelgroen
PANELEN HIERONDER TE DOWNLOADEN
stad Antwerpen2|8
impressie nieuwe aanleg Lange Riddersstraat
impressie nieuwe aanleg Lange Riddersstraat
Stad Antwerpen2|5
impressie nieuwe aanleg Lange Riddersstraat
impressie nieuwe aanleg Lange Riddersstraat
Stad Antwerpen2|5
impressie nieuwe aanleg Lange Riddersstraat
impressie nieuwe aanleg Lange Riddersstraat
Stad Antwerpen2|5
impressie nieuwe aanleg Lange Riddersstraat
impressie nieuwe aanleg Lange Riddersstraat
Stad Antwerpen2|5
impressie nieuwe aanleg Lange Riddersstraat
impressie nieuwe aanleg Lange Riddersstraat
Stad Antwerpen2|5

Timing werken

De verschillende nutsmaatschappijen voor water, elektriciteit en telecom werken samen om in één keer, met een gezamenlijke aannemer, hun leidingen te vervangen en verleggen. Zij starten de werken op 27 juli 2020.

Tegelijkertijd begint ook de aannemer van de start al met zijn deel van de werken: als eerste worden de "ondergrondse regentonnen" geplaatst. Daarin zal regenwater opgevangen worden, dat in de buurt gebruikt kan worden. door deze eerst te plaatsen, weten de nutsmaatschappijen ook waar ze hun leidingen kunnen leggen.

Nadat de leidingen gelegd zijn, moeten alle panden een voor een van de oude op de nieuwe leiding overgekoppeld worden. Waar nodig worden ook de meters binnenshuis vervangen. De aannemer zal hiervoor individuele afspraken maken.

Daarna volgt de aanleg van het gescheiden systeem voor de riolering: vuil water en regenwater worden apart gehouden. vuil water gaat naar de waterzuivering, regenwater zal in de bodem kunnen insijpelen en naar de opvangputten gevoerd worden. Als die vol zijn, zal de rest van het water naar de natuurlijke waterstromen (zoals bijvoorbeeld de Schelde) geleid worden.

Als laatste volgt nog de heraanleg van de straat zelf en de aanleg van de plantvakken. Het project zal tegen eind februari 2021 afgerond zijn, als alles loopt zoals verwacht.

 

overzicht planning

  starteindewelke werken
27 juli 20207 augustus- opbraak straatmeubilair en tijdelijke plantvakken - plaatsing ondergrondse regenwateropvang - uitgraven sleuf en leggen leidingen even zijde
10 augustus21 augustus- uitgraven sleuf en leggen leidingen oneven zijde
24 augustushalf oktober- individuele huisaansluitingen nutsvoorzieningen
begin septembereind februari 2021- aanleg gescheiden riolering - bestratingswerken en aanleg plantvakken

Hinder voor de buurt

Tijdens de gehele periode zal de Lange Riddersstraat niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Alle panden zullen natuurlijk wel steeds te voet toegankelijk blijven. De straten die uitkomen op de Lange Riddersstraat worden tijdelijk doodlopend gemaakt. Er zal een omleiding voorzien worden via Nationalestraat – Kronenburgstraat – Kloosterstraat en via Nationalestraat – Steenhouwersvest – Oever. De nodige signalisatie zal worden aangebracht om alles in goede banen te leiden.

Huisvuil

Tijdens de werken kan de vuilkar niet in de straat geraken. Zet uw huisvuil op de normale ophaaldag op een straathoek die nog wel bereikbaar is. Help zo nodig uw buren, als die dat niet zelf kunnen doen.

signalisatieplan heraanleg Lange Riddersstraatstad Antwerpen
signalisatieplan heraanleg Lange Riddersstraat

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij de medewerkers van het team Publieke Ruimte van district Antwerpen via participatie.2000@antwerpen.be.

In de stad zijn er verschillende districten betrokken bij het pilootproject. Hier vind je de projectpagina over de tuinstraten.