Kiel wordt roze zoneFrederik Beyens

Kiel wordt roze parkeerzone

Vanaf 30 september 2019 verandert het parkeertarief in de oranje en een stuk van de blauwe zone rond het Kiel. Dit gebied wordt, net als de meeste andere zones buiten de Singel, roze. Zo ontstaat een consequenter parkeerbeleid tussen de zones buiten de Singel onderling. In de Abdijstraat blijft de gele zone (winkelstraatprincipe) gelden.

Het gaat om de huidige oranje zone tussen de Emiel Vloorsstraat en de VIIde-Olympiadelaan, en het stukje blauwe zone tussen die laan en de Jan de Voslei. Samen worden die twee zones een nieuw stuk roze zone. In de Abdijstraat blijft de gele zone gelden. De blauwe zone Antwerp Expo blijft ook ongewijzigd.

Parkeertarieven

De kleurencodes voor betalende parkeerzones zijn rood, oranje en licht- en donkergroen en geel. Voor de zones met parkeerschijf is dat blauw. Op 1 april van dit jaar kwam daar nog een nieuwe kleurcode bij: het grootste deel van de zone buiten de Singel kreeg een roze kleur.

Over het algemeen geldt voor parkeertarieven: hoe dichter bij het centrum, hoe hoger de kost per uur. Deze redenering wordt ook verder doorgetrokken bij de uitbreiding van het betalend parkeren buiten de Singel.

In de roze zone:

  • Eerste twee uur gratis (na registratie aan de parkeerautomaat, via sms of app) en nadien 0,50 euro per uur.
  • De eerste twee uur gratis gelden per nummerplaat slechts één keer per zonecode per dag.
  • Een ticket voor langparkeren (maximaal 10 uur) kost 2,70 euro.

In de gele zone

  • 0,50 euro per uur.
  • Bewonersparkeren is er niet mogelijk tijdens de winkeluren, en er is enkel een tarief voor kortparkeren.

Betalend parkeren zorgt er voor dat bestuurders hun parkeersessie beperkt houden en alternatieven zoals park-and-rides zoeken als ze langer willen parkeren. Hierdoor daalt de parkeerdruk.

Timing en opvolging

De wijzigingen op straat, het aanpassen van de automaten en het plaatsen van parkeerinformatieborden zullen zichtbaar zijn vanaf half september. In de loop van augustus ontvangen buurtbewoners nog een infobrief over de aanpassing van de parkeertariefzone, iets wat vooral een impact zal hebben op hun bezoekers. Bewoners kunnen voor zichzelf steeds een parkeervergunning aanvragen.

Na de invoering van de nieuwe parkeerregeling zal de stad meldingen van bewoners over parkeerdruk nauwgezet opvolgen.

Meer informatie

Wil u meer informatie over de roze zone, dan kan u hier alles nalezen.

7 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
August Guffens

Moet de gebruiker van een lichte vrachtwagen een parkeervergunde plaatnummer bezitten?

Jouw avatar
Astad Contactcenter

Beste August, voor lichte vrachtwagens geldt dezelfde regeling als voor gewone wagens. Als bewoner heb je recht op een parkeervergunning voor bewoners en kan je in de parkeerzone gratis parkeren.

Jouw avatar
Nico Demeulemeester

Waarom kan ik als bewoner van de Frans Hensstraat GEEN bewonersvergunning krijgen, omdat ik met de auto rijdt met Franse nummerplaat ? De wagen is echter niet mijn bezit, maar ik sta wel op de verzekering als bestuurder van de auto vermeld.

Jouw avatar
Astad Contactcenter

Beste Nico. Voor de Frans Hensstraat kan u als bewoner een parkeervergunning aanvragen. Voor een auto met een buitenlands kenteken kan u slechts éénmalig een parkeervergunning voor 3 maanden ontvangen. Tijdens deze maanden hebt u de kans om de wagen in te schrijven in België zodat u Belgische nummerplaten krijgt, daarna kan u dan de vergunning voor 2 jaar aanvragen. Schrijft u de wagen hier niet in, dan hebt u geen recht meer op een parkeervergunning.

Jouw avatar
Wim Van Doeselaer

Wat wordt bedoeld met: "De parkeervergunning voor bewoners met nummer B001-205-459 werd stopgezet." Over welke straten gaat het?

Jouw avatar
Astad Contactcenter

Beste Wim, we vragen het voor u na bij de collega's van Mobiliteit en Parkeren en houden u op de hoogte.

Jouw avatar
Astad Contactcenter

Beste Wim, een parkeervergunning kan worden stopgezet bijvoorbeeld op vraag van een klant maar ook bij het vaststellen dat de houder van de parkeervergunning niet meer op het aangegeven adres woont. Uit nazicht bleek dat de houder van de parkeervergunning B001-205-459 inmiddels verhuisd was. De nieuwe roze zone omvat de huidige oranje zone tussen de Emiel Vloorsstraat en de VIIde-Olympiadelaan, en het stukje blauwe zone tussen die laan en de Jan de Voslei.