Betalend parkerenNoortje Palmers

Nieuwe parkeerregeling vanaf 1 april 2019

Vanaf 1 april gaat de nieuwe regeling van betalende en blauwe zones in de wijken buiten de Singel, van kracht. Daarnaast verkleinen de bestaande bewonerszones. De maatregelen komen er om de parkeerdruk in woonwijken te verminderen. 

Betalend parkeren buiten de Singel

Om de parkeerdruk in woonwijken te verlagen, gaat vanaf 1 april schijf- en betalend parkeren van kracht in de 20e eeuwse gordel. Bij schijfparkeren kan er maximaal 2 uur geparkeerd worden, waardoor parkeerders korter zullen parkeren en er dus meer rotatie komt. De twee grootste zones met schijfparkeren liggen in de ruime omgeving van het Sportpaleis en de Expo. Deze locaties lokken namelijk heel wat bezoekers.

De introductie van het betalend parkeren zorgt er dan weer voor dat weggebruikers enkel parkeren voor de tijd die ze nodig hebben. Pendelaars en lang parkerende bezoekers worden zo aangemoedigd om gebruik te maken van de park-and-rides.

Wil u weten wat er voor u zal veranderen bekijk dan zeker de infofiche met praktische informatie.

Bewonerszones verkleinen

Vanaf 1 april verkleinen ook de bestaande bewonerszones. De huidige bewonerszones zijn groot, met grillige onlogische grenzen. Een parkeervergunning voor bewoners dient om in de eigen buurt te parkeren. Het zal dus niet langer mogelijk zijn om op andere plekken in de stad, verder van huis, met de vergunning voor bewoners te parkeren.

  • Hebt u al een parkeervergunning voor bewoners?

Als u al een parkeervergunning voor bewoners hebt, wordt die automatisch overgezet naar de nieuwe zone. U moet zelf niets doen. U kan uw nieuwe zone opzoeken via /bewonerszone.

  • Woont u buiten de Singel en hebt u geen parkeervergunning voor bewoners?

Zoek online op of u recht hebt op een parkeervergunning voor bewoners. Indien u recht hebt op een parkeervergunning kan u een aanvraag indienen via het e-loket van de stad Antwerpen met de zoekterm 'parkeervergunning voor bewoners'. Hiervoor hebt u een A-profiel nodig.

U kan uw parkeervergunning ook aanvragen na afspraak bij een stadsloket naar keuze. Die afspraak maakt u via het e-loket of via het stedelijk contactcenter op 03 22 11 333.

Meer informatie

​Over het waarom van de nieuwe betalende en blauwe zones en de praktische informatie

Over (het verkleinen van) de bewonerszones.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!