Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens
Kruispunt met conflictvrije verkeersregelingNoortje Palmers

Slimme verkeersregeling in Antwerpen

Een leefbare stad is een stad waar burgers en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. Voor een vlotte en veilige verplaatsing is de manier waarop verkeerslichten afgesteld zijn cruciaal. 

In 2018 werd een nieuwe verkeerscomputer (VLCC of VerkeersLichtenCoördinatieCentrale) in gebruik genomen door de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid. De komende jaren zal de verkeerscomputer via slimme verkeerslichten de aansturing van kruispunten in de stad overnemen. Dit gebeurt in fasen.

VLCC

De vorige verkeerscomputer kon enkele vooraf ingestelde regelingen beheren, via een tijdsklok. De verkeerscomputer, VLCC, biedt de mogelijkheid om meer lichtenregelingen te programmeren. Welk rood-groen schema op welk moment best van toepassing is regelt hij op basis van real-time data. Daarnaast kan hij ook verbeterpunten signaleren en data van verschillende kruispunten tegelijk verwerken.

Slimme verkeerslichten die een veilige doorstroming verbeteren

Bij het ontwerpen van een verkeerslichtenregeling moeten tal van afwegingen gemaakt worden.  Deze afwegingen hebben een grote invloed op de werking van het kruispunt.

Kruispunten veiliger laten werken kan door ze conflictvrijer te regelen. Minder conflicten betekent dat verschillende richtingen apart groen krijgen en bijgevolg dat de beschikbare tijd verdeeld wordt over meer richtingen. Doorgaans betekent dit dat ook de wachttijden voor verschillende verkeersdeelnemers toenemen. Om het effect op de doorstroming te beperken maakt de VLCC gebruik van meerdere detectoren. Lussen in het wegdek geven aan wanneer er meer of minder groentijd nodig is voor autoverkeer. Soms zullen fietsers en voetgangers via een drukknop moeten aangeven dat ze groentijd wensen. Op deze manier proberen we groen te geven wanneer dit nodig is, en onnodig groen te vermijden. Niemand wacht immers graag op wagens, trams of fietsers die er niet zijn.

Het project verloopt in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. Verwacht wordt dat tegen 2022 alle verkeerslichten in Antwerpen nieuwe verkeerslichtenregelingen krijgen. Het beter capteren en kunnen begrijpen van de situatie en verkeersstromen laat een dynamischere regeling toe. Het resultaat daarvan is verhoogde veiligheid, minder verloren groentijd en een betere doorstroming op kruispunten.

Verkeersveiligheid verhogen

De nieuwe verkeerslichtenregelingen zijn waar mogelijk conflictvrij. Als wachttijden te hoog oplopen, wordt bekeken in welke mate bepaalde conflicten op kruispunten toch toegelaten kunnen worden. Dit is telkens maatwerk. Daarom worden de aangepaste kruispunten na het inlezen voortdurend opgevolgd. Indien nodig wordt de lichtenregeling bijgesteld. Het kan ook dat de markeringen ter plaatse veranderen.  

Bekendmaking via informatieborden

Om weggebruikers op de hoogte te brengen zullen er op de betrokken kruispunten informatieborden gehangen worden. 

Laatst aangepaste kruispunten

Meer informatie

Ook op de website van Agentschap voor Wegen en Verkeer kan u meer lezen over de slimme verkeerslichten en de nieuwe verkeerscomputer.

Verwante info:

8 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
Katelijne Verduyn

Beste Stad, de 'slimme' verkeerslichten leiden tot langdurig stilstaan voor iedereen. Het leidt ertoe dat mensen het rode licht beginnen te negeren. Eigenlijk dienen weggebruikers gewoon rekening te houden met mekaar. Dan kan verkeer gewoon traag en rustig voortbewegen. Het is niet leuk om 3 minuten te moeten stilstaan aan een verkeerslicht. Dat moet beter of het wordt een fiasco.

Jouw avatar
Pascale Oostens

Ben het volledig eens met Katelijne Sinds de invoering van de slimme lichten aan de Emiel Vloorsstraat, staan zowel fietsers als automobilisten voor elk rood licht. Als fietser moet je aan elk licht stoppen en op de knop drukken. Doe er nu 5 min langer over om naar het werk te rijden ☹️🤔

Jouw avatar
catherine katz

Het is gewoon een schande hoe de lichten zijn afgesteld . Op het kruispunt Berchemboslaan-Fruithoflaan en Oogststraat is het op bepaalde momenten echt een chaos. De voet gangers ( veel oudere mensen ) hebben maar 4sec om over te steken!!! Auto’s komende van de Fruithoflaan en links afdraaien naar de Oogststraat of terug de Fruithoflaan in , blokkeren het verkeer komend van de Berchemboslaan . Bussen en vrachtwagens kunnen bijna nooit gemakkelijk afdraaien van Fruithoflaan naar Berchemboslaan. Gewoon schandalig en dit moet verbering brengen? D’er is helemaal niet over nagedacht . 😡🧐

Jouw avatar
Daniel Peters

De nieuwe 'slimme' regeling van de verkeerslichten aan het kruispunt VIIe Olympiadelaan - De Bruynlaan - Julius De Geyterstraat is helaas geen succes voor de automobilisten. 1) De VIIe Olympiadelaan zit nu bijna de hele dag volledig vast, van het Olympiadekruispunt tot de De Bruynlaan. Gevolg: één lange file van auto's, vrachtwagens, bussen, uiteraard met draaiende motoren. Niet aangenaam of gezond voor de omwoners. 2) Enkele jaren geleden werden de doorsteken van de VIIe Olympiadelaan afgeschaft, en moesten de auto's verder doorrijden om te kunnen keren op deze laan. Met de nieuwe regeling van de verkeerslichten, kan er ter hoogte van de Julius De Geyterstraat (richting Hoboken) ongeveer anderhalve auto per groen licht rechstomkeer maken om richting A12 te rijden. Conclusie: er rijden vaak een paar auto's nog door het rood licht, omdat ze het lange wachten beu zijn. De doorstroming zou hier écht verbeterd moeten worden!

Jouw avatar
Ivo Tjia

“... Hierdoor wordt het conflict tussen het rechts afslaand gemotoriseerd verkeer en overstekende voetgangers/fietsers terug toegelaten...” Rood of groen maakt dus niet zoveel uit. Als fietser fiets ik dus altijd door. Groen of Antwerps groen, gewoon goed oppassen dus.

Jouw avatar
Wim Mertens

Toen ik begin jaren negentig van vorige eeuw (30 jaar geleden dus) enkele jaren in Zwitserland woonde, maakte men daar al gebruik van detectoren voor fietsers. Op bepaalde kruispunten werd het dus groen als je kwam aangefietst. Je moest er dus niet stoppen en op een knopje drukken, zoals je nu op tal van kruispunten in Antwerpen elke keer moet doen. Ik vermoed dat in Antwerpen enkel detectoren worden gebruikt voor een vlotte doorstroming van het autoverkeer. Vanuit milieuoogpunt lijkt het mij verstandiger om een vlotte doorstroming in de eerste plaats te verzekeren voor openbaar vervoer en niet gemotoriseerd verkeer. De beste auto is een vermeden auto

Jouw avatar
Marjan Hoes

De nieuwe regeling van de lichten aan het kruispunt Permeke (VIIde-Olympiadelaan) is een ramp. Vroeger was hier een prima doorstroming. Tegenwoordig staan er steeds files en wordt het kruispunt voortdurend vast gereden. Soms krijg je maar 3 seconden groen licht waardoor er slechts 1 auto door het groen rijdt (En nog 2 door het oranje/rood). Dikwijls krijg je ook groen maar kan je niet door omdat de lichten niet op elkaar zijn afgestemd. Ik zou verwachten dat er na implementatie van een nieuwe regeling, wordt opgevolgd of dit een verbetering is. Dat is hier duidelijk niet gebeurd. Er is niemand die iets wint met deze nieuwe situatie, ook niet de fietsers of voetgangers (die niet door kunnen omdat er auto's op het voetpad stilstaan).

Jouw avatar
natan van loon

Sinds kort zijn de lichten op het kruispunt van de Maria-Theresialei en de Frankrijklei als slimme lichten ingesteld, maar aan de zwakke weggebruiker is blijkbaar niet gedacht. Voetgangers en fietsers moeten nu de Maria-Theresialei in twee keer oversteken want de lichten wisselen elkaar af, bijgevolg zie je dat het overgrote deel van de mensen door het rood wandelen omdat het langs de ene kant groen is en langs de andere kant rood. Gelieve hier asap iets aan te doen. Zelfde probleem doet zich voor op het kruispunt ankerrui, hessenplein, waar de voetgangers maar een paar seconden krijgen om over te steken waardoor je op de middenberm terug voor het rood staat.