Kruispunt met conflictvrije verkeersregelingNoortje Palmers

Slimme verkeersregeling in Antwerpen

Een leefbare stad is een stad waar burgers en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. Voor een vlotte en veilige verplaatsing is de manier waarop verkeerslichten afgesteld zijn cruciaal. 

In 2018 werd een nieuwe verkeerscomputer (VLCC of VerkeersLichtenCoördinatieCentrale) in gebruik genomen door de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid. De komende jaren zal de verkeerscomputer via slimme verkeerslichten de aansturing van kruispunten in de stad overnemen. Dit gebeurt in fasen.

VLCC

De vorige verkeerscomputer kon enkele vooraf ingestelde regelingen beheren, via een tijdsklok. De verkeerscomputer, VLCC, biedt de mogelijkheid om meer lichtenregelingen te programmeren. Welk rood-groen schema op welk moment best van toepassing is regelt hij op basis van real-time data. Daarnaast kan hij ook verbeterpunten signaleren en data van verschillende kruispunten tegelijk verwerken.

Slimme verkeerslichten die een veilige doorstroming verbeteren

Bij het ontwerpen van een verkeerslichtenregeling moeten tal van afwegingen gemaakt worden.  Deze afwegingen hebben een grote invloed op de werking van het kruispunt.

Kruispunten veiliger laten werken kan door ze conflictvrijer te regelen. Minder conflicten betekent dat verschillende richtingen apart groen krijgen en bijgevolg dat de beschikbare tijd verdeeld wordt over meer richtingen. Doorgaans betekent dit dat ook de wachttijden voor verschillende verkeersdeelnemers toenemen. Om het effect op de doorstroming te beperken maakt de VLCC gebruik van meerdere detectoren. Lussen in het wegdek geven aan wanneer er meer of minder groentijd nodig is voor autoverkeer. Soms zullen fietsers en voetgangers via een drukknop moeten aangeven dat ze groentijd wensen. Op deze manier proberen we groen te geven wanneer dit nodig is, en onnodig groen te vermijden. Niemand wacht immers graag op wagens, trams of fietsers die er niet zijn.

Het project verloopt in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. Verwacht wordt dat tegen 2020 alle verkeerslichten in Antwerpen nieuwe verkeerslichtenregelingen krijgen. Het beter capteren en kunnen begrijpen van de situatie en verkeersstromen laat een dynamischere regeling toe. Het resultaat daarvan is verhoogde veiligheid, minder verloren groentijd en een betere doorstroming op kruispunten.

Verkeersveiligheid verhogen

De nieuwe verkeerslichtenregelingen zijn waar mogelijk conflictvrij. Als wachttijden te hoog oplopen, wordt bekeken in welke mate bepaalde conflicten op kruispunten toch toegelaten kunnen worden. Dit is telkens maatwerk. Daarom worden de aangepaste kruispunten na het inlezen voortdurend opgevolgd. Indien nodig wordt de lichtenregeling bijgesteld. Het kan ook dat de markeringen ter plaatse veranderen.  

Bekendmaking via informatieborden

Om weggebruikers op de hoogte te brengen zullen er op de betrokken kruispunten informatieborden gehangen worden. 

Laatst aangepaste kruispunten

Meer informatie

Ook op de website van Agentschap voor Wegen en Verkeer kan u meer lezen over de slimme verkeerslichten en de nieuwe verkeerscomputer.

3 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
Katelijne Verduyn

Beste Stad, de 'slimme' verkeerslichten leiden tot langdurig stilstaan voor iedereen. Het leidt ertoe dat mensen het rode licht beginnen te negeren. Eigenlijk dienen weggebruikers gewoon rekening te houden met mekaar. Dan kan verkeer gewoon traag en rustig voortbewegen. Het is niet leuk om 3 minuten te moeten stilstaan aan een verkeerslicht. Dat moet beter of het wordt een fiasco.

Jouw avatar
Pascale Oostens

Ben het volledig eens met Katelijne Sinds de invoering van de slimme lichten aan de Emiel Vloorsstraat, staan zowel fietsers als automobilisten voor elk rood licht. Als fietser moet je aan elk licht stoppen en op de knop drukken. Doe er nu 5 min langer over om naar het werk te rijden ☹️🤔

Jouw avatar
catherine katz

Het is gewoon een schande hoe de lichten zijn afgesteld . Op het kruispunt Berchemboslaan-Fruithoflaan en Oogststraat is het op bepaalde momenten echt een chaos. De voet gangers ( veel oudere mensen ) hebben maar 4sec om over te steken!!! Auto’s komende van de Fruithoflaan en links afdraaien naar de Oogststraat of terug de Fruithoflaan in , blokkeren het verkeer komend van de Berchemboslaan . Bussen en vrachtwagens kunnen bijna nooit gemakkelijk afdraaien van Fruithoflaan naar Berchemboslaan. Gewoon schandalig en dit moet verbering brengen? D’er is helemaal niet over nagedacht . 😡🧐