Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens
Fietsen bij het MASFrederik Beyens

Antwerpen Wereldfietsstad - fietsbeleid en actieplan

Antwerpen zich de afgelopen jaren ontpopt tot een echte fietsstad. Dagelijks rijden heel wat mensen per fiets in en naar de stad. Zo zijn er in de stad al meer dan 700 km fietspaden. De stad is vastberaden om de ingeslagen weg aan te houden, en steekt zelfs een tandje bij. Antwerpen heeft immers alle potentieel om een echte wereldfietsstad te worden. Met het fietsbeleidsplan en met de bijbehorende fietsactieplannen doet de stad er de komende jaren alles aan doen om dit potentieel te verzilveren.

Fietsbeleidsplan 2015 - 2019

Het fietsbeleidsplan bestaat uit drie delen.

  1. de uitdagingen, ambities en de visie voor het fietsbeleid in de stad Antwerpen
  2. de belangrijkste sleutels om een eersteklas fietsnetwerk uit te bouwen, zoals het wegwerken van missing links in de fietsnetwerken, het uitbouwen van superschakels op knooppunten waar fiets, auto en openbaar vervoer samenkomen en het voeren van een actief en een proactief fietsparkeerbeleid
  3. acties en stappen om het gebruik van het fietsnetwerk te verbeteren, vooral naar veiligheid en bereikbaarheid tijdens wegenwerken toe.

De stad wil dat zo veel mogelijk mensen de keuze voor de fiets kunnen en willen maken, en dat zij een fietsrit in Antwerpen ervaren als een reis in eerste klasse. Hieronder kan u het volledige fietsbeleidsplan raadplegen.

Fietsactieplan

Een fietsactieplan zet het fietsbeleidsplan om in concrete acties. Elk jaar wordt dit plan herbekeken en aangepast.

Nieuw in het fietsactieplan 2017 zijn de ‘Flankerende maatregelen’. Het gaat om extra maatregelen die grote investeringen vragen zoals nieuwe fietsbruggen, fietsassen of infrastructuur voor Park&Bikes. 

De acties in een fietsactieplan zijn onderverdeeld in 5 categorieën.

  1. Steracties: speerpunten binnen het fietsbeleid waar de komende jaren sterk wordt op ingezet.
  2. Quick Wins: concrete maatregelen, vaak vanuit een opportuniteit, uitgevoerd op korte termijn.
  3. Flankerende maatregelen: Dit zijn 'harde' of 'zachte' maatregelen die grote investeringen vragen.  Harde maatregelen zijn oa de bouw van fietsbruggen, de aanleg van fietspaden of infrastructuur voor Park&Bikes. Zachte maatregelen worden uitgewerkt door Slim naar Antwerpen en zijn bijvoorbeeld de kortingsregeling voor e-fietsen.
  4. Onderzoek & overleg: samen met de partners worden nieuwe ideeën onderzocht op haalbaarheid.
  5. Structurele maatregelen: acties reeds in uitvoering uit de reguliere werking die significant zijn voor het fietsbeleid.

Ontdek hieronder de fietsactieplannen sinds 2015.

Partners

De realisatie van het fietsbeleid doen we samen met onze partners: Vlaanderen, de provincie, de districten, de randgemeenten, vervoersmaatschappij De Lijn, de NMBS, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, het Agentschap Wegen en Verkeer en verschillende instellingen en verenigingen die zich inzetten voor de fiets, voor verkeersveiligheid, voor minder mobiele personen …

Waar mogelijk werken we in stadsregionaal verband aan grensoverschrijdende projecten. Maar we willen ook de (potentiële) fietser zelf aanspreken, en betrekken onze bewoners, ondernemers en bezoekers bij het fietsbeleid.