Fruithoflaan Stad Antwerpen

Blauwe zone in de Fruithoflaan

In winkelstraten wil de stad Antwerpen inzetten op kort parkeren. Vanaf eind juni zal er daarom in de Fruithoflaan een blauwe zone volgens winkelstraatprincipe ingevoerd worden.

Parkeeronderzoek

Uit een parkeeronderzoek in Berchem blijkt dat de parkeerdruk hoog is. Onder andere in de Fruithoflaan zijn veel parkeerplaatsen bezet, heel wat mensen parkeren er langer dan twee uur. In winkelstraten wil de stad Antwerpen inzetten op kort parkeren. Zo vinden klanten tijdens de openingsuren van winkels gemakkelijker een parkeerplaats in de buurt.

Winkelstraatprincipe

Het stadscollege besliste daarom om in een deel van de Fruithoflaan (van de Grotesteenweg tot de Flor Alpaertstraat) een blauwe zone in te voeren volgens het winkelstraatprincipe. Dit betekent dat alle weggebruikers, ook bewoners, zich moeten houden aan de parkeerregeling: van maandag tot zaterdag tussen 9 en 19 uur kan er maximaal 2 uur gratis geparkeerd worden met een parkeerschijf. ‘s Avonds (tussen 19 en 9 uur) en op zondag kan er onbeperkt gratis geparkeerd worden.

Verkeersborden zullen geplaatst worden tussen 25 en 29 juni, aansluitend gaat de nieuwe regeling van start.

20e eeuwse gordel

Niet alleen in Berchem is de parkeerdruk hoog, vanaf begin 2019 zal het parkeerbeleid buiten de ring integraal aangepakt worden. In de 20e eeuwse gordel wordt een combinatie van blauwe zones en betalend parkeren ingevoerd. In de Fruithoflaan blijft het winkelstraatprincipe van kracht, de omliggende straten worden betalend.

Buurtbewoners kunnen in de betalende zone (waar het winkelstraatprincipe niet geldt) kosteloos parkeren met een parkeervergunning (maximaal 2 per wooneenheid). Meer informatie over de aanpassingen en het aanvragen van een vergunning volgt begin 2019 met een infobrief voor de buurt. 

De veranderingen in de 20e eeuwse gordel zorgen voor meer vrije ruimte voor kortparkerende bezoekers én buurtbewoners. Langparkeerders, bijvoorbeeld pendelaars, worden door het betalend parkeren immers aangemoedigd om gebruik te maken van de gratis park-and-rides in combinatie met het openbaar vervoer of de fiets. 

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Dan kan u terecht op mobiliteitenparkeren@stad.antwerpen.be of 03 727 16 60. 

1 reactie op dit artikel:
Jouw avatar
k.dejonghe

Waarom worden er in de zijstraten van de Fruithoflaan op 29 juni 2018 flyers onder de ruitenwissers gestoken waarin staat dat de auto in een blauwe zone staat? Deze waarschuwing stemt niet overeen met het bovenstaande bericht.