Parkeren in Antwerpen Frederik Beyens

Jaarverslag 2017

Benieuwd naar hoe er dagelijks gewerkt wordt om de parkeerbehoefte van bewoners en bezoekers te combineren met technologie en innovatie? Ons jaarverslag is klaar!

Antwerpen telt ruim een half miljoen inwoners. Daarnaast komen er ook dagelijks een heel aantal bezoekers en werknemers naar de stad. Veel van deze mensen hebben een parkeerbehoefte. De evenwichtsoefening om aanbod, bereikbaarheid, kwaliteit en tarieven op elkaar af te stemmen is een uitdaging. Mobiliteit en Parkeren Antwerpen wil dagelijks deze uitdaging aangaan om iedereen die in Antwerpen vertoeft een leefbare, verkeersveilige, aantrekkelijke stad aan te bieden. Hoe we dat concreet doen leest u in ons jaarverslag. 

De hoogtepunten van afgelopen jaar willen we u niet onthouden, vandaar dat we ze hier ook delen.

Verankering binnen de stad 

2017 was een belangrijk jaar voor de werking van het Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en Mobiliteitsbedrijf Antwerpen. Het werd immers definitief verankerd binnen de afdeling mobiliteit van het bedrijf Stadsontwikkeling. Een naamsverandering werd doorgevoerd: GAPA werd MPA, Mobiliteit en Parkeren Antwerpen Ag.

Efficiënt en correct parkeren

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen wil de beschikbare ruimte op straat optimaal benutten.

Nieuwe uniformen MPA Stad Antwerpen

Bijvoorbeeld door middel van controle op foutparkeren. Er zijn 48 parkeerwachters in dienst die dagelijks tussen de 180 en 220 straten lopen. 20 onder hen hebben GAS bevoegdheid, samen schreven ze 237.976 retributies en stelden ze 21.271 overtredingen vast waarvoor een GAS-boete uitgeschreven werd. Sinds eind september dragen ze een nieuw uniform met de stralende A en het logo van Mobiliteit en Parkeren.

Foutparkeren Dries Luyten

Het efficiënt afhandelen van aanvragen en vergunningen is een andere belangrijke pijler. Zo behandelden de 10 medewerkers van het klantenteam afgelopen jaar maar liefst 79.660 vragen van bewoners en bezoekers.

Om bepaalde aanvragen te vergemakkelijken voor de burger én de medewerkers wordt er gebruik gemaakt van innovatie. Afgelopen jaar werd er bijvoorbeeld een chatfunctie toegevoegd aan het aanvraagformulier voor een parkeerverbod. Burgers kunnen nu live in contact komen met medewerkers. Ook de software van de back office werd verbeterd. De dossiers van kleine werven die weinig impact hebben worden nu in gemiddeld 6 werkdagen verwerkt in plaats van 15.

Park and Ride Olympiade Dries Luyten

Om parkeerdruk en bezetting te meten werden er 8 parkeeronderzoeken opgestart, 6 daarvan werden in 2017 opgeleverd, de resultaten van de 2 andere onderzoeken ontvingen we begin 2018. Door deze studies is het mogelijk om parkeeroplossingen op maat van straat en buurt te ontwikkelen.

Capaciteitsuitbreiding

Parking Spoor Oost Sigrid Spinnox

Vlot bereikbare en comfortabele parkings aanbieden aan bezoekers zorgt voor minder parkeerdruk en zoekverkeer in de straten. Om deze parkings zo comfortabel mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van ANPR-technologie. Intelligente camera's zorgen voor nummerplaatherkenning, betalen doet u door aan de automaat uw nummerplaat in te vullen. Binnen- en buitenrijden gebeurt zonder slagbomen.  

Buurtfietsenstalling Walter Saenen

Om de parkeerdruk op straat te verminderen, lanceerde Mobiliteit en Parkeren Antwerpen buurtparkings. Hier kunnen bewoners deeltijds of voltijds hun auto, fiets of motor parkeren. In 2017 openden 2 nieuwe buurtparkings: een in de Stalinstraat en een andere in de Anjelierstraat, ook vonden 4 nieuwe fietstrommels hun plaats in de stad. In totaal werden afgelopen jaar 5366 plaatsen aangeboden via het platform buurtparkings. Daarvan zijn 1636 plaatsen georganiseerd door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen en 3730 via privé-initiatieven. 

Sinksenfoor Sigrid Spinnox

Tijdens topperiodes en evenementen verwelkomt de stad nog meer bezoekers dan anders. Mobiliteit en Parkeren Antwerpen zorgt dan voor extra maatregelen om bereikbaarheid en parkeren in goede banen te leiden. Tijdens de Sinksenfoor 2017 werden tijdelijke fietsparkeerplaatsen voor 1000 fietsen voorzien en extra park and rides opengesteld.  

Innovatiegolven

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen zet elk jaar in op nieuwe innovatiegolven en zorgt zo voor blijvende vooruitgang. 

Lage emissiezone Frederik Beyens

Op 1 februari 2017 lanceerde Mobiliteit en Parkeren Antwerpen de eerste lage-emissiezone in België. Danzij de lage emissiezone verbetert de luchtkwaliteit in de stad. 80 slimme camera's registreren elke nummerplaat die de zone ingaat en vergelijken met de lijst van toegelaten voertuigen. Een steekproef in de eerste week van december leert dat 97.72% van de voertuigen die de zone binnenrijden voldoen aan de juiste norm. Slechts 0.69% was niet in orde.  

Elektrisch laden Elisabeth Verwaest

In 2016 lanceerde Mobiliteit en Parkeren een online aanvraag voor elektrische laadpalen. Via die weg kwamen er in 2017 44 aanvragen binnen waarvan er 28 zijn goedgekeurd en 18 effectief geplaatst. Ook specifiek voor de taxisector kwamen er laadpalen bij. De elektrische laadinfrastructuur wordt dus stelselmatig uitgebreid. Bij voorkeur op plaatsen die makkelijk bereikbaar zijn voor gebruikers.

Parkeerbord Stad Antwerpen

Er wordt ook verder ingezet op het digitaliseren en uitdunnen van parkeerautomaten. In 2017 plaatste Mobiliteit en Parkeren 57 parkeerinformatieborden of 'nietjes'. Deze komen in de plaats van oude automaten of worden op nieuwe locaties geplaatst na gewijzigde verkeerssituaties. In de Cadix- en Montevideowijk, op Linkeroever en Zurenborg werder ook nieuwe automaten geplaatst die volledig op zonne-energie werken. De automaten laten nummerplaatingave toe en bieden verschillende betaalmogelijkheden.

Laad- en loszone Dries Luyten

Tot slot zorgen ook slimme controles op invalswegen en aan laad- en loszones voor extra efficiëntie en capaciteitswinst. In de tweede helft van 2017 werden er 131 sensoren geplaatst in de Van Wesenbekestraat, de Van Schoonhovestraat, de Pelikaanstraat en de Vestingstraat. Aan de hand van deze sensoren kan vanop afstand nagegaan worden of een parkeerplaats in gebruik is en hoe lang. Kortom een schat aan informatie voor de stad op vlak van handhaving en parkeeronderzoeken.

Het mag duidelijk zijn. Mobiliteit en Parkeren Antwerpen zit niet stil en combineert technologische vooruitgang met expertise. Parkeren in de stad wordt zo, voor bezoekers én bewoners, nog aangenamer.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!