Laden en lossen vrachtwagen Elisabeth Verwaest

Proefproject toegangsbeperking +3,5 ton in Borgerhout en Kievitwijk

Vanaf 3 september 2018 geldt er in Borgerhout (ruwweg tussen de Plantin en Moretuslei en de Turnhoutsebaan) en de Kievitwijk een toegangsbeperking voor vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton. Concreet betekent het dat deze voertuigen de zone niet langer mogen inrijden tijdens de schooluren aan het begin en het einde van de schooldag. 

Afbakening van de zone

De zone wordt in het noorden begrensd door de Carnotstraat, de Turnhoutsebaan en de Stenenbrug en in het oosten door de Noordersingel. In het zuiden door de Plantin en Moretuslei, en in het westen door de spoorlijn, het Centraal Station en het Koningin Astridplein. Deze grensstraten zijn niet in de zone opgenomen.

Zone toegangsbeperking Duall / Stad Antwerpen
Zone toegangsbeperking

Verkeersveiligheid?

De stad Antwerpen wil verkeersveilige, leefbare wijken voor haar bewoners. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, is het belangrijk om vrachtwagens en voetgangers of fietsers zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Dat kan onder andere door middel van infrastructurele maatregelen, maar ook door de toegang voor vrachtwagens tot woonwijken te verbieden tijdens bepaalde uren. De invoering van een toegangsbeperking voor vrachtwagens (+3,5 ton) moet ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk conflicten ontstaan tussen vrachtwagens en voetgangers of fietsers op weg naar/van school of werk, vandaar dat de venstertijden afgestemd zijn op de schooluren. De toegangsbeperking geldt:

  • op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 9 uur en van 15 tot 17 uur ;
  • op woensdag van 7.30 tot 9 uur en van 11.30 tot 13 uur.

Concrete aanpak

De toegangsbeperking geldt voor alle vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton. Binnen deze categorie vallen alle vrachtwagens die aan horeca- en handelszaken, supermarkten, kantoren, bouwwerven enzovoort leveren. Aangezien de stad Antwerpen zelf een voorbeeldrol wil opnemen, worden er geen uitzonderingen gemaakt voor de reguliere werking van de eigen stadsdiensten.

(Lijn)bussen, hulpdiensten, veegwagens enzovoort mogen het gebied wél blijven binnenrijden op elk moment van de dag.

De verkeerspolitie houdt toezicht op het naleven van de toegangsbeperking.

Proefproject

Het proefproject loopt gedurende 6 maanden. Het wordt na die periode geëvalueerd met alle stakeholders.

Meer informatie

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de dienst Mobiliteit en Parkeren: mobiliteitenparkeren@stad.antwerpen.be - T 03 727 16 60

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!