Jaarverslag_MPA_2016

Jaarverslagen

In 2001 richtte het stadsbestuur het Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen op, met de opdracht een samenhangend parkeerbeleid voor te bereiden en uit te werken. De laatste jaren kende Mobiliteit en Parkeren Antwerpen enkele organisatorische veranderingen. In de jaarverslagen kan u lezen welke organisatorische en projectgebonden evoluties wij doorlopen hebben. 

Antwerpen telt ruim 520.000 inwoners of bijna 240.000 gezinnen met vaak meer dan één wagen. Daarnaast rijden er dagelijks ongeveer 320.000 voertuigen de kernstad binnen en terug buiten. De evenwichtsoefening om aanbod, bereikbaarheid, kwaliteit en tarieven op elkaar af te stemmen is een aanhoudende uitdaging. Parkeerkeuzes hebben dan ook direct invloed op de economische vitaliteit van het stadscentrum, op wonen en werken, op verkeersveiligheid en leefbaarheid in een buurt, op de aantrekkelijkheid van locaties, op de luchtkwaliteit enzoverder. Mobiliteit en Parkeren Antwerpen gaat dagelijks de oefening aan om iedereen een leefbare oplossing aan te bieden.

Sinds 2014 werd de werking van het Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf ondergebracht bij de verruimde afdeling mobiliteit binnen het bedrijf Stadsontwikkeling. Om deze verankering nog verder te verwezenlijken, en om het totaalpakket van parkeer- en mobiliteitsdiensten als een integrale dienstverlening van de stad te presenteren, werd in 2017 een naamsverandering doorgevoerd: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen Ag.