Jaarverslag MPA 2017 Stad Antwerpen / Frederik Beyens

Jaarverslagen

In 2001 richtte het stadsbestuur het Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen op, met de opdracht een samenhangend parkeerbeleid voor te bereiden en uit te werken. Enkele jaren later, in 2014, werd GAPA een deel van de afdeling mobiliteit binnen het bedrijf Stadsontwikkeling. Om dit totaalpakket van parkeer- en mobiliteitsdiensten als een integrale dienstverlening te presenteren werd in 2017 een naamsverandering doorgevoerd: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen Ag. 

Antwerpen telt ruim een half miljoen inwoners. Daarnaast komen er ook dagelijks een heel aantal bezoekers en werknemers naar de stad. Veel van deze mensen hebben een parkeerbehoefte. De evenwichtsoefening om aanbod, bereikbaarheid, kwaliteit en tarieven op elkaar af te stemmen is een uitdaging. Mobiliteit en Parkeren Antwerpen wil dagelijks deze uitdaging aangaan om van Antwerpen een leefbare, verkeersveilige, aantrekkelijke stad te maken voor iedereen die er vertoeft. 

In dit jaarverslag wordt duidelijk dat Mobiliteit en Parkeren Antwerpen niet stilzit, maar actief de innovatie opzoekt en nieuwe technologieën benut om het parkeren zo efficiënt mogelijk te organiseren. Zo blijkt eens te meer dat Mobiliteit en Parkeren Antwerpen technologische vooruitgang combineert met expertise. Parkeren in de stad wordt zo, voor bewoners en bezoekers, nog aangenamer.