Parkeren op straat

Om Antwerpen bereikbaar en leefbaar te houden, geldt voor auto’s betalend parkeren op veel plaatsen in de binnenstad en in de districtskernen. Zonder deze maatregel zou de stad immers dichtslibben van het verkeer.

Op het stadsplan ziet u in één oogopslag op welke dagen en uren er welk parkeertarief geldt in de straat waar u wil parkeren. Of waar uw parkeervergunning voor bewoners geldig is.

Bewoners

Antwerpenaars kunnen met een parkeervergunning voor bewoners gratis en onbeperkt parkeren binnen hun bewonerszone.

Motorrijders

 • Motorrijders hoeven niet te betalen voor hun parkeerplaats:

  • er is immers de kans dat parkeertickets wegwaaien of dat iemand ze wegneemt
   Let wel: dit geldt niet voor motorrijders van overdekte motoren. Zij kunnen wel een parkeerticket op het dashboard leggen zonder kans op wegwaaien.

  • en soms staat er meer dan één motorfiets geparkeerd binnen een parkeervak, terwijl er volgens de verkeerswetgeving per parkeervak maar voor één voertuig tegelijk betaald mag worden.

 • Motorrijders mogen hun motoren parkeren in alle parkeerstroken.

 • Motorrijders mogen haaks op de weg parkeren, maar moeten daarbij wel binnen de aangeduide parkeermarkering blijven.

 • Motorfietsen mogen overal op het voetpad staan en binnen de bebouwde kom ook op verhoogde bermen. Maar: daarbij mogen ze andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen (zie artikel 23 van de wegcode).

​Kampeerwagens

Bezoekt u Antwerpen met een kampeerwagen? Dan kan u parkeren in de straten waar een blauw bord met enkel een witte P erop (een zgn. E9a-bord) staat. Dit betekent dat alle soorten wagens er mogen parkeren, ook kampeerwagens.

Kamperen/overnachten op straat is niet toegelaten. 
U kan hiervoor wel terecht op twee stadsrandcampings:

Lichte vrachtwagens

Waar mogen lichte vrachtwagens parkeren?
Sinds 1 oktober 2018 kan u met uw lichte vrachtwagen (bijna) overal binnen de Singel parkeren. Enkel in straten waar het winkelstraatprincipe geldt, en er dus ingezet wordt op kortparkeren, blijven E9b borden van kracht. Voertuigen met een vergunning voor lichte vracht mogen er niet parkeren. E9b borden duiden immers aan dat in een bepaalde zone enkel motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen mogen parkeren. Voertuigen die ingeschreven zijn als lichte vracht mogen hier niet parkeren.  

In de beperkte parkeerzones buiten de Singel (oa. Tir en Sport) kunnen bewoners met een voertuig dat ingeschreven is als lichte vrachtwagen enkel parkeren in uitzonderingsstraten. Deze regeling blijft van kracht tot begin 2019. Straten waar lichte vrachtwagens mogen parkeren zijn te herkennen aan de blauwe borden met een witte P erop (de zgn. E9a-borden). Van alle zones waarbinnen straten liggen waar u met een parkeervergunning voor bewoners lichte vracht mag parkeren, kan u via deze pagina de gedetailleerde stratenplannen downloaden.

Parkeervergunning voor bewoners?
U kan een parkeervergunning voor bewoners aanvragen voor een lichte vrachtwagen.

Touringcars

Touringcars parkeren zich op de busparking op de Scheldekaaien ter hoogte van het Zuiderterras en de voetgangerstunnel.

Antwerpen is een bruisende stad. En al die bewoners en bezoekers die voor een levendige stad zorgen, vragen ook om veel parkeerplaatsen – voor auto’s en fietsen.