Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Uw beroep meedelen

Elke wijziging van beroep, ook wanneer u met pensioen gaat, wordt geregistreerd.  U kan uw beroep laten registreren bij het stadsloket. Op die manier blijft de informatie in het bevolkingsregister actueel.

Hoe registeren?

• Doe een digitale aanvraag bij het stadsloket.
U heeft hiervoor een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig of u gebruikt de app Itsme.

• Oefent u een beschermd beroep uit (bijvoorbeeld arts, advocaat, notaris, rechter,…)? Dan moet u een bewijs hiervan aanleveren bij uw wijziging beroep.

Welke informatie over uw beroep vermelden?

• U geeft aan of u loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde of student bent.
• U hebt meerdere beroepen? Vermeld de activiteit waaruit u uw voornaamste beroepsinkomsten haalt. Een vermelding van een diploma is niet voldoende.
• U werkt in de openbare sector? Het register vermeldt enkel de algemene categorie: ambtenaar, beroepsmilitair, …
• U hebt geen beroep? Dat staat geregistreerd als 'zonder beroep'. Deze vermelding geldt ook voor kinderen die nog geen 18 jaar zijn.
• U bent werkzoekend? Het register vermeldt het laatste beroep dat u hebt uitgeoefend.

Welke informatie komt niet in het bevolkingsregister?

• uw diploma
• uw werkgever
• een specialiteit in een beroepsklasse
• een titel of mandaat
• een eretitel van een vroeger uitgeoefend ambt

Tarief

Gratis

Opmerkingen

  • De informatie over het beroep in de bevolkingsregisters verwijst naar de activiteit waaruit u uw voornaamste beroepsinkomsten haalt. De specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of mandaat wordt niet vermeld.
  • Als u in het bezit bent van een bepaald diploma, is dat geen synoniem voor uw beroep.
  • U kan de informatie aanvullen met de sociale beroepscategorie (loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde, student).
  • Het beroep van een personeelslid van de openbare sector wordt beperkt tot de algemene vermelding: ambtenaar, beroepsmilitair...
  • De eretitel van een vroeger uitgeoefend ambt wordt niet meer vermeld. 
  • Wie nooit een beroep of vak heeft uitgeoefend, is 'zonder beroep'. Deze vermelding geldt ook voor kinderen die nog geen achttien jaar zijn.
  • De werkzoekende wordt vermeld in de registers volgens het laatste beroep dat hij heeft uitgeoefend.