Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Uittreksel strafregister

Een uittreksel uit het strafregister geeft een opsomming van uw strafrechtelijke veroordelingen. U kan het nodig hebben bij een sollicitatie of om een job uit te oefenen. Vroeger heette dit het ‘getuigschrift van goed zedelijk gedrag’. Ook minderjarigen (-16) kunnen een uittreksel krijgen. Dit vervangt het vroegere ‘getuigschrift van achtbaarheid’.

Aanvragen en documenten:

Strafregister

Dit is het formulier voor de aanvraag van een uittreksel uit het strafregister

Aanvraag starten

Voor de aanvraag van dit loketproduct kan u normaal ook terecht in het selfloket van het stadsloket. Wegens de veiligheidsmaatregelen in het kader van corona zijn de selfloketten tijdelijk gesloten. Meer info leest u in de veelgestelde vragen over de coronamaatregelen.

Drie soorten uittreksels

 • Art. 595: 
  standaard getuigschrift voor activiteiten zonder specifieke voorwaarden (oftewel het oude 'model 1').
 • Art. 596.2:
  voor activiteiten met kinderen en jongeren: psycho-medisch-sociale begeleiding, kinderbescherming, hulpverlening, animatie of begeleiding van minderjarigen (oftewel het oude 'model 2').
 • Art. 596.1:
  voor specifieke beroepen: veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen (oftewel het oude 'model 3'). Hieronder vindt u een overzicht van deze beroepen: 

Wie kan het aanvragen?

 • Iedereen die is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Antwerpen
 • Als bloedverwant van een overleden persoon, kan u een uittreksel aanvragen voor de overleden persoon als hij of zij
  o    het laatste adres in Antwerpen had
  o    maximaal 2 jaar geleden is overleden 

Hoe aanvragen?

U kan het uittreksel op verschillende manieren aanvragen.

1. Met elektronische identiteitskaart

Doe een digitale aanvraag met uw elektronische identiteitskaart.

 • U hebt een A-profiel, uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig. 
 • U ontvangt het uittreksel per e-mail.

Let op! Stad Antwerpen is afhankelijk van het Centraal Strafregister voor de aflevering van uw uittreksel. Als het Centraal Strafregister uw uittreksel niet onmiddellijk ter beschikking kan stellen, kan de stad de aflevering op basis van een eID gekoppeld profiel niet meteen doen. De stad bezorgt het uittreksel dan achteraf per post, zodra ze het ontvangen en verwerkt heeft. 

2. Zonder elektronische identiteitskaart

Doe een digitale aanvraag zonder elektronische identiteitskaart.

 • U hebt enkel een A-profiel nodig.
 • U ontvangt het uittreksel zo snel mogelijk per post.

Let op! Stad Antwerpen is afhankelijk van het Centraal Strafregister voor de aflevering van uw uittreksel. Als het Centraal Strafregister uw uittreksel niet onmiddellijk ter beschikking stelt, kan de aflevertermijn langer zijn.

3. Via het selfloket

Elk stadsloket beschikt over een selfloket. U kan tijdens uw bezoek, mits gebruik van uw eID en pincode, het uittreksel Art. 595 (oftewel het oude 'model 1') direct afdrukken, behalve als het Centraal Strafregister uw uittreksel niet onmiddellijk ter beschikking stelt. In dit geval ontvangt u uw uittreksel zo snel mogelijk per post.

Vragen over de inhoud van uw uittreksel?

Stad Antwerpen levert u een uittreksel af uit het Centraal Strafregister. Het Centraal Strafregister stelt het uittreksel op en is dus verantwoordelijk voor de inhoud van uw uittreksel.

Heeft u vragen over de inhoud van uw uittreksel? Dan kan u het Centraal Strafregister contacteren via mail (strafregister@just.fgov.be) of telefonisch (02 552 27 48).

 

Een uittreksel nodig in een andere taal?

Stad Antwerpen kan enkel een uittreksel in het Nederlands afleveren. Als u een uittreksel nodig heeft in een andere taal, dan moet u het uittreksel laten vertalen door een beëdigd vertaler. Een lijst met beëdigde vertalers kan u inkijken op volgend adres:

Rechtbank van Eerste Aanleg
​Dienst onthaal / legalisatie
Bolivarplaats 20 bus 1
2000 Antwerpen

Wie kan niet bij ons terecht?

U vraagt het uittreksel uit het strafregister aan bij de federale overheidsdienst Justitie in deze gevallen: 

 • U verblijft in het buitenland en bent niet meer ingeschreven in het bevolkingsregister van Antwerpen.
 • U bent ambtshalve geschrapt.
 • U bent buitenlander en hebt een uittreksel nodig voor de periode van verblijf in België.
 • U maakt deel uit van een gerechtelijke en bestuurlijke instantie,
 • U bent diplomaat.
 • U bent een rechtspersoon: vennootschap, vzw. 

U kan uw aanvraag opsturen per mail naar strafregister@just.fgov.be of per post naar Centraal Strafregister (Waterloolaan 80, 1000 Brussel).

Vermeld bij uw aanvraag uw naam en voornaam, uw rijksregisternummer, uw huidige adres, uw geboortedatum en -plaats, de reden van uw aanvraag en het land waarvoor uw aanvraag bestemd is, de landstaal waarin u een uittreksel wenst (Nederlands, Frans of Duits) en een kopie of scan van uw identiteitskaart (voor- en achterkant). Vermeld ook duidelijk het postadres waar u het uittreksel wil ontvangen.

Tarief

Gratis

Meer info 

Stedelijk Contactcenter
info@stad.antwerpen.be