Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Echtscheidingsakte

U kan een afschrift van uw echtscheidingsakte krijgen. Dit bewijst dat uw huwelijk ontbonden is.

 

Waar aanvragen?

 • Bent u in België gescheiden?
  Bij elke Belgische gemeente. Bij stad Antwerpen via het e-loket
  U kan een echtscheidingsakte opvragen in eender welke Belgische gemeente, bv. de gemeente waar u woont.
 • Bent u in het buitenland gescheiden?
  In sommige gevallen kan u uw echtscheidingsakte in België verkrijgen. Meer informatie bij echtscheiding in het buitenland

 

Wie kan het afschrift aanvragen?

 • uzelf, uw echtgeno(o)t(e), uw wettelijke partner, ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen
 • advocaten en notarissen, voor hun klanten
 • een voogd voor het kind waar hij de voogdij over voert
 • een erfgenaam van een overleden persoon
 • een bewindvoerder voor de beschermde persoon
 • iedereen, met een volmacht van een van bovenstaande personen 
 • iedereen,als de akte ouder is dan 100 jaar

 

Hoe aanvragen?

1. Doe een digitale aanvraag via het e-loket met uw elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart, Itsme of beveiligingscode.

 • Ten laatste na 5 werkdagen ontvangt u het afschrift per e-mail.


2. Doe een digitale aanvraag via het e-loket zonder elektronische identiteitskaart.

 • Na 5 werkdagen wordt de akte naar u opgestuurd per post.
 • Reken daarbij nog 5 werkdagen voor de verzending via BPost.

Hebt u thuis zelf geen computer en bezit u geen smartphone? Dan kan u in het selfloket in elk stadsloket de digitale aanvraag doen.

3. Telefonisch op het nummer 03 22 11 333. 

 • Na 5 werkdagen wordt de akte naar u opgestuurd per post.
 • Reken daarbij nog 5 werkdagen voor de verzending via BPost.

4. Onmiddellijk en automatisch voor akten opgemaakt na 31 maart 2019

Alle geboorteakten opgemaakt in België vanaf 31 maart 2019 kan u onmiddellijk verkrijgen met uw elektronische identiteitskaart via Mijn Dossier van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

 

Legalisatie

Wilt u de echtscheidingsakte in het buitenland gebruiken? Op de pagina legalisatie van een akte leest u wat u moet doen.

 

Waar kan u oudere akten vinden?

Akten opgemaakt vóór 1 januari 1906 zijn meestal niet te verkrijgen bij het stadsloket.
U kan wel terecht in het FelixArchief of het Rijksarchief Antwerpen.

 

Tarief

 • gratis voor:
  • de persoon op wie de akte betrekking heeft
  • zijn echtgenoot of echtgenote
  • zijn wettelijk samenwonende partner
  • zijn wettelijke vertegenwoordiger
  • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn
  • zijn erfgenamen
  • hun notaris en hun advocaat
 • 5 euro per akte voor genealogische, wetenschappelijke of historische doeleinden (overlijdensakten ouder dan 50 jaar, huwelijksakten ouder dan 75 jaar, andere akten ouder dan 100 jaar die niet door een van bovenstaande personen worden aangevraagd)
 • 50 euro per akte, onafhankelijk wie de vraag stelt als u niet de voornaam, naam en datum en plaats van de akte kan aanduiden.

Snel naar

Meer info

Stedelijk Contactcenter
info@stad.antwerpen.be