Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Erkenning van een kind

Met een erkenning verklaart u dat er een band van vader- of meemoederschap is tussen u en het kind.  U kan een kind erkennen wanneer u en uw partner niet gehuwd zijn.

 

Wie kan een kind erkennen?

 • de vader
 • de meemoeder
 • (uitzonderlijk) de moeder, als de geboorteakte van het kind geen moeder bevat
   

Hoe kan u een kind erkennen? 

U maakt een afspraak. (Thema ‘Geboorte en adoptie’ - product 'Erkenning van een kind')​.

U kan in elk stadsloket in Antwerpen terecht indien een van de ouders in Antwerpen is ingeschreven of indien het kind in Antwerpen is geboren.


Wanneer erkennen?

 • vóór de geboorte, vanaf de verwekking, met een attest met de vermoedelijke bevallingsdatum
 • bij de aangifte van de geboorte
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet

 

Wie moet aanwezig zijn op de afspraak?

 • De moeder
  • Indien het kind meerderjarig is of ontvoogd, dan hoeft de moeder niet aanwezig te zijn
 • De vader of meemoeder die wil erkennen
 • Het kind vanaf 12 jaar oud


Ontvoogd kind: een kind jonger dan 18 jaar dat meerderjarig wordt verklaard, bijvoorbeeld omdat het huwt of wanneer een rechter dit beslist.

Wat meebrengen?

 • voor erkenning op voorhand: attest gynaecoloog met vermelding vermoedelijke bevallingsdatum
 • voor erkenning na geboorte (als het kind in het buitenland geboren is): recente geboorteakte van het kind (max. 1 jaar oud)
 • identiteitskaart of paspoort van beide ouders
 • bewijs van ongehuwde staat (niet nodig als u altijd in België hebt gewoond, of u dit reeds eerder bewezen hebt en nog steeds in België woont)
 • bewijs van ontbinding/nietigverklaring van vorige buitenlandse huwelijken die niet in België werden ontbonden (niet nodig als u altijd in België hebt gewoond, of u dit reeds eerder bewezen hebt en nog steeds in België woont)
 • een bewijs van nationaliteit als u niet in België bent ingeschreven (dit is een nationaal paspoort, voor Europeanen kan dit ook een Europese identiteitskaart zijn)

Opgelet! 

 • Alle documenten die in het buitenland opgesteld zijn moeten gelegaliseerd zijn om in België te gebruiken. U vindt meer informatie over legalisatie op diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/
 • Alle documenten die niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits zijn opgesteld, moeten voorzien zijn van een officiële vertaling naar het Nederlands, Frans of Duits.
   

Wat gebeurt er na de aangifte?

Bij ernstige twijfel over de reden dat een kind erkend wordt, onderzoekt de ambtenaar van de burgerlijke stand uw dossier, vooraleer de erkenning op te maken. U wordt hierover verder geïnformeerd tijdens uw afspraak.
 

Tarief

Gratis
 

Snel naar


Info

De wetgeving over de erkenning van een kind is erg complex. Voor meer informatie kan u op afspraak terecht bij de stadsloketten.

Stedelijk Contactcenter
info@stad.antwerpen.be