Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Geboorteakte

U kan een afschrift van uw geboorteakte verkrijgen via het e-loket.

Waar aanvragen?

 • Bent u in België geboren?
  Bij elke Belgische gemeente. Bij stad Antwerpen via het e-loket
  U kan een geboorteakte opvragen in eender welke Belgische gemeente, bv. de gemeente waar u woont.
   

Wie kan een afschrift van een geboorteakte aanvragen?

 • uzelf, uw echtgeno(o)t(e), uw wettelijke partner, ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen
 • advocaten en notarissen, voor hun klanten
 • een voogd voor het kind waar hij de voogdij over voert
 • een erfgenaam van een overleden persoon
 • een bewindvoerder voor de beschermde persoon
 • iedereen, met een volmacht van een van bovenstaande personen 
 • iedereen, als de geboorteakte ouder is dan 100 jaar
   

Hoe aanvragen?

1. Doe een digitale aanvraag via het e-loket met uw elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart, Itsme of beveiligingscode.

 • Ten laatste na 5 werkdagen ontvangt u het afschrift per e-mail.


2. Doe een digitale aanvraag via het e-loket zonder elektronische identiteitskaart.

 • 10 werkdagen later ontvangt u de akte thuis via BPost.

Hebt u thuis zelf geen computer en bezit u geen smartphone? Dan kan u in het selfloket in elk stadsloket (behalve Deurne) de digitale aanvraag doen.

3. Telefonisch op het nummer 03 22 11 333.

 • 10 werkdagen later ontvangt u de akte via BPost.

4. Onmiddellijk en automatisch voor akten opgemaakt na 31 maart 2019

Alle geboorteakten opgemaakt in België vanaf 31 maart 2019 kan u onmiddellijk verkrijgen met uw elektronische identiteitskaart via Mijn Dossier van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
 

Legalisatie

Wil u de geboorteakte in het buitenland gebruiken? Dan heeft uw document voor sommige landen een apostille of legalisatie nodig. 

Let op: documenten die u nodig hebt voor de Belgische ambassade in het buitenland hebben geen legalisatie nodig.

Hoe kan u de legalisatie krijgen?

1. Digitaal

U doet de aanvraag voor uw geboorteakte digitaal met uw elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart, Itsme of beveiligingscode.

U krijgt uw geboorteakte en de legalisatie via uw e-mail toegestuurd.

2. In een stadsloket

Als u de aanvraag voor uw geboorteakte zonder elektronische identiteitskaart doet, krijgt u het document thuis opgestuurd zonder legalisatie.

U kan voor de legalisatie terecht op afspraak in elk stadsloket. Aan het loket zorgen we voor de legalisatie.

Maak een afspraak op www.antwerpen.be/afspraak en kies ‘Attesten en vergunningen’ en vervolgens ‘Legalisatie van een document voor het buitenland’ of via het stedelijk contactcenter op 03 22 11 333.

Meer informatie over legalisatie van documenten voor het buitenland vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
 

Waar kan u oudere akten vinden?

Akten opgemaakt vóór 1 januari 1906 zijn meestal niet te verkrijgen bij het stadsloket.
U kan wel terecht in het FelixArchief of het Rijksarchief Antwerpen.
 

Tarief

 • gratis 
 • uitzondering:
  bij gebrek aan concrete informatie - zoals bij stamboomonderzoek - zal opzoekingswerk worden aangerekend, dit aan 50 euro per begonnen uur.
   

Snel naar

Info

Stedelijk Contactcenter
info@antwerpen.be