Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Afschrift van de huwelijksakte

U kan een afschrift van huwelijksakte verkrijgen via het e-loket.

 

Waar aanvragen? 

 • Bent u in België gehuwd?
  Bij elke Belgische gemeente. Bij stad Antwerpen via het e-loket
  U kan een huwelijksakte opvragen in eender welke Belgische gemeente, bv. de gemeente waar u woont.

 

Wie kan het afschrift aanvragen?

 • uzelf
 • uw echtgeno(o)t(e), uw wettelijke partners, ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen of erfgenamen
 • iedereen, als de huwelijksakte ouder is dan 75 jaar
 • advocaten en notarissen, voor hun klanten

 

Hoe aanvragen?


U kan afschriften van akten opgemaakt na 1 januari 1906, op verschillende manieren opvragen. Opgelet: akten voor 1960 worden handmatig opgezocht in het archief. Dit kan enige impact hebben op de afleveringstermijn.

1.Doe een digitale aanvraag via het e-loket met elektronische identiteitskaart.

 • Ten laatste na 5 werkdagen ontvangt u het afschrift per e-mail.

2. Doe een digitale aanvraag zonder elektronische identiteitskaart.

 • Na 5 werkdagen wordt de akte naar u opgestuurd per post.
 • Reken daarbij nog 5 werkdagen voor de verzending via BPost.

Hebt u thuis zelf geen computer en bezit u geen smartphone? Dan kan u in het selfloket in elk stadsloket de digitale aanvraag doen.

3. Telefonisch op het nummer 03 22 11 333.

 • U krijgt het per post opgestuurd.
 • Na 5 werkdagen wordt de akte naar u opgestuurd per post. Reken dus in totaal op 8 tot 10 werkdagen. Hebt u de akte na 10 werkdagen nog niet ontvangen, neem dan contact op.

4. Onmiddellijk en automatisch voor akten opgemaakt na 31 maart 2019

Alle geboorteakten opgemaakt in België vanaf 31 maart 2019 kan u onmiddellijk verkrijgen met uw elektronische identiteitskaart via Mijn Dossier van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.


Legalisatie

Wilt u de huwelijksakte in het buitenland gebruiken? Op de pagina legalisatie van een akte leest u wat u moet doen.

 

Waar oudere akten vinden?

Akten opgemaakt vóór 1 januari 1906 zijn meestal niet te verkrijgen bij het stadsloket.
U kan wel terecht in het FelixArchief of het Rijksarchief Antwerpen.

 

Tarief

 • gratis voor:
  • de persoon op wie de akte betrekking heeft
  • zijn echtgenoot of echtgenote
  • zijn wettelijk samenwonende partner
  • zijn wettelijke vertegenwoordiger
  • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn
  • zijn erfgenamen
  • hun notaris en hun advocaat
 • 5 euro per akte voor genealogische, wetenschappelijke of historische doeleinden (overlijdensakten ouder dan 50 jaar, huwelijksakten ouder dan 75 jaar, andere akten ouder dan 100 jaar die niet door een van bovenstaande personen worden aangevraagd)
 • 50 euro per akte, onafhankelijk wie de vraag stelt als u niet de voornaam, naam en datum en plaats van de akte kan aanduiden.


Snel naar


Meer info

Stedelijk Contactcenter
info@stad.antwerpen.be