Elektronische identiteitskaart (eID)

U kan een elektronische identiteitskaart (eID) aanvragen vanaf de leeftijd van 12 jaar. Vanaf de leeftijd van 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben. Met uw identiteitskaart bewijst u uw nationaliteit en identiteit. Met de kaart krijgt u ook toegang tot de onlinediensten van de overheid. 

Hoe vraagt u een identiteitskaart aan? 

 • U hebt een aanvraagformulier ontvangen.
 • U bezorgt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met uw pasfoto in de bijgevoegde omslag bij het stadsloket van uw keuze.
  U kan de omslag in de daartoe voorziene brievenbus deponeren.
  U moet hiervoor geen afspraak maken.
  Aan elk stadsloket is er zowel een brievenbus binnen (bereikbaar tijdens de openingsuren van de loketten) als buiten (toegankelijk na de openingsuren).
 • U kan het aanvraagformulier niet per post naar het stadsloket terugsturen. 
 • Bent u bedlegerig en niet in staat om persoonlijk uw identiteitskaart af te halen? Voeg dan een medisch attest toe bij uw aanvraagformulier. Uw stadsloket neemt vervolgens contact met u op.

U kan uw elektronische identiteitskaart ook digitaal vernieuwen. Het online vernieuwen van uw eID is een pilootproject. In deze fase zijn technische problemen niet uitgesloten. Een digitale aanvraag is enkel mogelijk als u op het moment van de aanvraag een geldige eID heeft en als u gebruik maakt van de standaardprocedure.

Opgelet: Voor een digitale aanvraag heeft u de software van Dioss nodig. U kan de software downloaden en installeren via deze link.

Uw identiteitskaart afhalen nadat u uw aanvraagformulier hebt binnengebracht:

 • Zodra uw nieuwe identiteitskaart klaar is, krijgt u uw persoonlijke PUK-code thuis gestuurd. Dit kan 2 tot 3 weken duren. 
 • Maak een afspraak bij hetzelfde stadsloket waar u uw aanvraagformulier binnenbracht. (Thema 'Identiteit' - afspraak 'identiteitskaart afhalen')
 • U komt uw identiteitskaart persoonlijk ophalen in het stadsloket. Minderjarigen vanaf 12 jaar moeten hun identiteitskaart ook persoonlijk ophalen. 

Een uitzondering is enkel mogelijk als u uw eID niet zelf kan afhalen (wegens ziekte, invaliditeit, ...). In dat geval is er een volmacht nodig. Ouders van minderjarigen hebben die volmacht niet nodig.

Als er een volmacht nodig is of als ouders een eID willen afhalen voor een ziek kind moet de aanvrager dit wel duidelijk melden tijdens de aanvraag. Dan kan er een huisbezoek ingepland worden om de foto te controleren. Een huisbezoek wordt enkel ingepland als u een geldig doktersattest kan voorleggen.

Wat neemt u mee bij het afhalen van uw kaart? 

 • uw persoonlijke geheime PUK-code;
 • uw oude identiteitskaart (of vervangend document);
 • uw attest verlies/diefstal (indien van toepassing);
 • 21 euro (u kan betalen met Bancontact, Visa of MasterCard). 
   

U ontving geen aanvraagformulier en wil een nieuwe identiteitskaart aanvragen?

 • Indien u 3 weken voor het einde van de geldigheidsduur nog geen aanvraagformulier heeft ontvangen dan maakt u zo snel mogelijk een afspraak met een stadsloket. U kan een identiteitskaart aanvragen in elk van de 10 stadsloketten. Afhalen kan enkel in hetzelfde stadsloket.
 • U brengt tijdens uw afspraak het volgende mee:
  • uw (oude) identiteitskaart of een attest van verlies/diefstal afgeleverd door de politie;
  • een recente pasfoto (max. 6 maanden oud) in zwart-wit of kleur met een effen witte achtergrond.
 • De betaling voor een normale procedure gebeurt pas bij afhaling (op afspraak)

Wat moet u nog weten bij het afhalen van uw identiteitskaart? 

 • Breng zeker uw persoonlijke geheime PUK-code mee om de elektronische identiteitskaart te activeren, samen met uw oude identiteitskaart. 
 • Op de afgesproken datum haalt u uw nieuwe identiteitskaart op en laat u ze activeren. De loketmedewerker zal uw niet-geactiveerde elektronische identiteitskaart in een kaartlezer steken. Daarna tikt u zelf uw persoonlijke PUK-code in. Daardoor wordt uw nieuwe elektronische identiteitskaart geactiveerd. Pas dan is ze ook geldig.

 • Zorg ervoor dat u uw code zorgvuldig bewaart of onthoudt. Zonder deze code is uw elektronische identiteitskaart waardeloos. Uw PIN-code kan u wijzigen in een strikt persoonlijke code naar keuze. U zal deze code gebruiken telkens u een elektronische handtekening plaatst. 

 • De levertermijn van de elektronische identiteitskaart bedraagt minstens twee weken. Als u sneller een nieuwe identiteitskaart nodig hebt, zijn er enkele spoedprocedures. Die zijn echter heel wat duurder. Voor een nieuwe identiteitskaart via een spoedprocedure, hoeft u geen afspraak te maken.
  Meer informatie over de spoedprocedure

Wat als u uw identiteitskaart niet tijdig afhaalt? 

Indien u de identiteitskaart niet komt afhalen, dan wordt deze na drie maanden vernietigd.
Op basis van het toepasselijke belastingreglement afgifte administratieve stukken zal u naar aanleiding van uw aanvraag alsnog per post een aanslagbiljet ontvangen voor het volledige bedrag van de niet afgehaalde identiteitskaart.

U zal nadien eveneens een volledig nieuwe aanvraag moeten doen waarvoor de volledige kostprijs opnieuw verschuldigd zal zijn.
 

Tarief 2018

U kan betalen met bancontact, Visa of Mastercard.

 • 21 euro (normaal tarief);
 • 89 euro (dringende aanvraag - binnen 3 werkdagen - mits bewijs van aangifte);
 • 109 euro (dringende aanvraag - binnen 3 werkdagen - zonder bewijs van aangifte); 
 • 132,60 euro (zeer dringende aanvraag - binnen 2 werkdagen - mits bewijs van aangifte);
 • 152,60 euro (zeer dringende aanvraag - binnen 2 werkdagen - zonder bewijs van aangifte).

In spoedprocedure kan u ook kiezen voor de aflevering van uw elektronische identiteitskaart door FOD Binnenlandse zaken. U dient de identiteitskaart dan zelf af te halen bij FOD Binnenlandse Zaken te Brussel.

 • 100,70 euro (zeer dringende aanvraag - binnen 2 werkdagen - mits bewijs van aangifte);
 • 120,70 euro (zeer dringende aanvraag - binnen 2 werkdagen - zonder bewijs van aangifte).

Let wel! U dient de aanvraag voor deze speciale spoedprocedure aan te vragen bij de stad Antwerpen. Dit kan niet rechtstreeks bij de FOD Binnenlandse Zaken. Aangevraagd voor 15 uur ligt de identiteitskaart de volgende dag klaar bij FOD Binnenlandse Zaken.

Adres FOD Binnenlandse Zaken: Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel.
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 18.30 uur. Zaterdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur. 

 

Wat moet u doen bij verlies, diefstal of vernietiging?

Deze informatie vindt u op de fiche verlies of diefstal van persoonlijke documenten.


Wat staat er op uw identiteitskaart?

De elektronische identiteitskaart heeft het formaat van een bankkaart en bevat een microchip met allerlei persoonlijke gegevens. Daardoor is niet al uw persoonlijke informatie zichtbaar op de identiteitskaart.

De volgende gegevens zijn wel zichtbaar op uw elektronische identiteitskaart:

 • naam en voornamen
 • nationaliteit
 • geboorteplaats en -datum
 • geslacht
 • begin- en einddatum (geldigheid) van de kaart
 • foto
 • persoonlijke handtekening

Uw adres staat op de chip en is alleen leesbaar met een aangepaste kaartlezer.


Geldigheidsduur

Elektronische kaarten aangevraagd voor 1 maart 2014 hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

Elektronische kaarten aangevraagd vanaf 1 maart 2014 hebben volgende geldigheidsduur:

 • 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig
 • 19 tot 74 jaar: 10 jaar geldig
 • vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig

 

Soorten identiteitskaarten voor vreemdelingen

Er zijn verschillende types identiteitskaarten, afhankelijk van uw land van herkomst, de reden en de duur van uw verblijf. Een voorbeeld van de verschillende identiteitskaarten kan u terugvinden op de site van de Federale Overheid