Transgender

Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe manier om uw geslachtsregistratie, de ‘M’ of de ‘V' in uw geboorteakte, aan te passen. Dit kan door enkele stappen te doorlopen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als u deze stappen hebt gevolgd, wordt ook de M/V op uw identiteitskaart en op andere officiële documenten aangepast.

Procedure

In de stad behandelen we uw dossier in stadsloket Deurne, waar een centraal team zorg draagt voor een stipte en correcte afhandeling. U kan hen steeds bereiken op bs.dl@stad.antwerpen.be.

De procedure bestaat uit twee stappen, namelijk de aangifte en de opmaak van de akte.
 

Stap 1: aangifte

Wat?

U doet aangifte van uw wens om het geslacht vermeld in uw geboorteakte officieel te veranderen.

Waar?

Als u in Antwerpen woont, kan u een afspraak maken met de stad.
We helpen je verder in stadsloket Deurne, waar een centraal team u graag verder helpt.

Maak een afspraak met ons door een e-mail te sturen naar bs.dl@stad.antwerpen.be.

Opgelet:

 • Als u niet in Antwerpen woont kan u terecht in uw eigen gemeente in België.
 • Als u niet in België woont en Belg bent, kan u terecht in uw geboorteplaats in België.
 • Woont u niet in België en bent u niet in België geboren? Dan kan u terecht bij de stad Brussel.

Hoe?

 • U overhandigt een geschreven verklaring dat u er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht in uw geboorteakte niet overeenstemt met uw innerlijk beleefde genderidentiteit.
   
 • Als u de verklaring niet zelf hebt opgesteld, stellen we deze samen op aan het loket. In de verklaring bevestigt u uw wens dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.
   
 • U wordt uitgebreid geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen. U krijgt een ontvangstbewijs en een brochure met meer informatie.
   
 • Indien gewenst maken we een vervolgafspraak voor stap 2, de opmaak van de akte.
   

Stap 2: opmaak van de akte

Wat?

U komt een tweede keer bij ons aan het loket en u bevestigt uw eerste verklaring.

Wanneer?

 • Minimum drie en maximum zes maanden na de aangifte.
 • We maken ofwel onmiddellijk een vervolgafspraak tijdens de aangifte of u kan opnieuw contact met ons opnemen om ten vroegste drie maanden en ten laatste zes maanden na de aangifte een nieuwe afspraak te maken.

Hoe?

 • U overhandigt een verklaring die uw eerdere overtuiging bevestigt.
 • U bevestigt dat u zich bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.
 • We stellen onmiddellijk de akte op tot aanpassing van de geslachtsregistratie. U kan onmiddellijk een nieuwe identiteitskaart aanvragen.
   

Kostprijs

Voor wie?

 • Deze mogelijkheid is bestemd voor personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit.
   
 • Er zijn geen andere voorwaarden, tenzij u minderjarig bent.
   
 • Vanaf 16 jaar kan een minderjarige ook de geslachtregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als ze daarbij worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.
   
 • Bij minderjarigen kan een voornaamswijziging vanaf 12 jaar als zij daarbij worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger.
   

Voornaamswijziging

Voor of na de aanpassing van de geslachtsregistratie kan u uw voornaam laten veranderen.

Om uw voornaam te wijzigen moet u een verzoek richten aan de Federale Overheidsdienst Justitie.
Meer informatie leest u in de brochure van de FOD Justitie: https://justitie.belgium.be/nl/publicaties/veranderen_van_naam_of_voornaam

Bij dit verzoek moet u volgende documenten toevoegen:

 • Een letterlijk afschrift (geen uittreksel) van de geboorteakte of een plaatsvervangend document (bij gebrek aan een geboorteakte).
  • Dit verkrijgt u in uw geboorteplaats. Bent u geboren in Antwerpen (of een van de districten), zie infofiche geboorteakte
    
 • Een recent bewijs van verblijfplaats.
 • Een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst.
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 1).

Meer informatie