Naamsverandering kind

Belgische kinderen kunnen de naam van hun moeder, de naam van hun vader of meemoeder of een dubbele naam dragen.

Wat? 

In sommige gevallen kunnen de ouders van een Belgisch kind een verklaring naamsverandering afleggen om voor hun kind een nieuwe te familienaam te kiezen.

Welke familienaam kunnen mijn kinderen krijgen?

 • de naam van de moeder
 • de naam van de vader of meemoeder
 • een deel van de naam van de moeder gevolgd door een deel van de naam van de vader of meemoeder
 • een deel van de naam van de vader of meemoeder gevolgd door een deel van de naam van de moeder

Bijvoorbeeld:
Kinderen van de moeder met familienaam Jansen en de vader of meemoeder met familienaam Van Opstal kunnen een van de volgende namen krijgen:

 • Jansen
 • Van Opstal
 • Jansen Van Opstal
 • Van Opstal Jansen


Waar en wanneer?

 

In volgende gevallen kan u als ouders een verklaring naamsverandering afleggen voor uw kinderen

1. Moeder en vader

 • U hebt reeds gemeenschappelijke kinderen en u krijgt vanaf 1 juni 2014 een nieuw gemeenschappelijk kind of de vader erkent vanaf 1 juni 2014 een gemeenschappelijk kind:
  • U hebt (een) gemeenschappelijk(e) kind(eren) geboren voor 1 juni 2014
  • U koos vanaf 1 juni 2014 geen nieuwe naam voor uw kinderen via een verklaring naamsverandering
  • U krijgt door geboorte of erkenning vanaf 1 juni 2014 een eerstvolgend nieuw gemeenschappelijk kind
  • Wanneer: tot een jaar na de geboorte of de erkenning
  • Waar: in het stadsloket van het district waar uw kinderen wonen of indien uw kinderen niet in Antwerpen wonen in de gemeente waar uw kinderen wonen
    
 • De vader erkent uw eerste gemeenschappelijke kind geboren na 1 juni 2014
  • U hebt geen andere gemeenschappelijke kinderen
  • Wanneer: tijdens de erkenning of tot een jaar na de erkenning
  • Waar: in eender welk stadsloket in Antwerpen of in eender welke gemeente in België
    
 • De vader erkent uw eerste gemeenschappelijke kind geboren voor 1 juni 2014
  • U hebt geen andere gemeenschappelijke kinderen
  • Wanneer: tijdens de erkenning of tot een jaar na de erkenning
  • Waar: in het stadsloket van het district van de woonplaats van uw kind of indien uw kind niet in Antwerpen woont in de gemeente waar uw kind woont

 

2. Moeder en meemoeder

U hebt reeds kinderen en u krijgt vanaf 1 januari 2015 een nieuw kind

 • U hebt reeds (een) gemeenschappelijk(e) kind(eren) door adoptie voor 1 januari 2015
 • U koos vanaf 1 juni 2014 geen nieuwe naam voor uw kinderen via een verklaring naamsverandering
 • U krijgt vanaf 1 januari 2015 een eerstvolgend nieuw gemeenschappelijk kind
 • Wanneer: tot een jaar na de geboorte
 • Waar: in het stadsloket van het district waar uw kinderen wonen of indien uw kinderen niet in Antwerpen wonen in de gemeente waar uw kinderen wonen

De meemoeder erkent uw kind

 • U hebt nog geen andere gemeenschappelijke kinderen geboren na 1 januari 2015
 • Wanneer: tijdens de erkenning of tot een jaar na de erkenning
 • Waar: in eender welk stadsloket in Antwerpen of in eender welke gemeente in België

 

Hoe? 

U maakt een afspraak bij het stadsloket. (Thema 'Geboorte en adoptie') 

Als u en uw kinderen buiten Antwerpen wonen, neem dan contact op met uw gemeentebestuur.


Wat brengt u mee?

 • Beide ouders moeten aanwezig zijn en hun toestemming geven;
 • De identiteitskaarten van de beide ouders;
 • Indien u gemeenschappelijke kinderen hebt die in het buitenland geboren zijn: de geboorteaktes van deze kinderen.


Verklaring op erewoord