Naamsverandering volwassene

Familienamen en voornamen kan u alleen veranderen als er grondige redenen voor zijn. U doet de aanvraag om uw familienaam te veranderen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. De aanvraag om uw voornaam te veranderen doet u in het stadsloket.

Veranderen van voornaam

Veranderen van voornaam kan in het stadsloket. 

Voorwaarden:

 • U bent meerderjarig (de ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun kinderen)
 • U bent Belg of erkend als vluchteling of staatloze
 • U woont in Antwerpen of u woont in het buitenland en Antwerpen was uw laatste woonplaats in België

Maak een afspraak bij een stadsloket naar keuze. (Kies thema 'identiteit' en vervolgens 'Naamsverandering volwassene')

Wat meebrengen?

 • uw identiteitskaart
 • uw geboorteakte als u niet in België bent geboren

Procedure

 • Tijdens de afspraak geeft u ons uw aanvraag om uw voornaam te veranderen. 
 • Uw vraag wordt goedgekeurd als de voornamen niet belachelijk, verwarrend of schadelijk zijn of in strijd zijn met de openbare orde.
 • U krijgt binnen de drie maanden na uw vraag een uitnodiging om uw nieuwe identiteitskaart met uw nieuwe voornamen aan te vragen. Als u een weigering ontvangt, leggen we u uit waarom.

Tarief voornaamsverandering

De voornaamsverandering is gratis


Veranderen van familienaam

Stuur hiervoor een aanvraag met de redenen naar de federale overheidsdienst Justitie

Bij deze aanvraag moet u volgende documenten toevoegen:

 • Een letterlijk afschrift (geen uittreksel) van de geboorteakte of een plaatsvervangend document (bij gebrek aan een geboorteakte).
  • Dit krijgt u in uw geboorteplaats.
  • Bent u geboren in Antwerpen (of een van de districten), zie infofiche geboorteakte
    
 • Een recent bewijs van verblijfplaats.
 • Een bewijs van de Belgische nationaliteit of een attest dat bewijst dat u vluchteling of staatloos bent.
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 1).
 • Een bewijs van betaling van het registratierecht van 140 euro. U betaalt dit bij het registratiekantoor

Als de federale overheidsdienst Justitie uw vraag om uw familienaam te veranderen goedkeurt, stuurt de dienst het besluit naar het stadsloket of gemeentehuis van uw geboorteplaats of woonplaats.

U krijgt van ons binnen de maand na het besluit een uitnodiging om uw nieuwe identiteitskaart aan te vragen. 

 

Naamsverandering voor vreemdelingen


Enkel Belgen, vluchtelingen of staatlozen kunnen in België van familienaam of voornaam veranderen. 

Als u als vreemdeling van naam wil veranderen, neemt u contact op met de overheid van uw land. 

Als u een buitenlandse naamsverandering wil geven of als uw naam of voornaam fout geregistreerd zijn in Antwerpen, dan kan u: 

Snel naar


Info

Stedelijk Contactcenter
info@stad.antwerpen.be