Nationaliteitsaanvraag

Voor buitenlandse burgers, die in België wonen, is de toegang tot de nationaliteit van cruciaal belang. Heel wat politieke en sociale rechten hangen immers samen met die nationaliteit.

Om de Belgische nationaliteit aan te vragen moet u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een dossier bezorgen met bewijsstukken die aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet om de Belgische nationaliteit te verkrijgen.

Hoe dient u een nationaliteitsaanvraag in?

  • U vult het formulier in. Zo bezorgt u ons uw informatie en kunnen we samen met u het dossier samenstellen.
  • U ontvangt na ca.3 weken een gepersonaliseerd overzicht van alle documenten die u moet bezorgen om uw dossier volledig te maken. U kan deze documenten via e-mail bezorgen.
  • Wanneer uw dossier volledig is, maken we met u een afspraak in het stadsloket van Deurne om uw nationaliteitsverklaring te ondertekenen en in te dienen.

Formulier nationaliteitsaanvraag

Tarief

U betaalt 150 euro registratierecht aan de Federale Overheidsdienst Financiën voor elke nationaliteitsaanvraag die u indient. U ontvangt meer informatie over de betalingswijze.

Toekenning van de Belgische nationaliteit aan minderjarige kinderen of het opnieuw verkrijgen van de Belgische nationaliteit is gratis.

Meer info en contact

nationaliteit@stad.antwerpen.be