Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Vermelding van onbekwaamheid

Hebt u een band met een persoon die omwille van psychische reden, ziekte of ouderdom door de rechter onbekwaam is bevonden voor bepaalde handelingen? U hoeft dat niet zelf te melden aan het stadsloket.

Wie kan handelsonbekwaam zijn? 

  • mensen die een aantal zaken niet zelfstandig kunnen regelen (bv. een rekening beheren, betalingen uitvoeren, een huurcontract afsluiten)
  • mensen die hulp nodig hebben bij belangrijke beslissingen (bv. wonen, werken, reizen, huwen)


Wie beslist daarover? 

De rechtbank van eerste aanleg of de vrederechter beslist voor welke handelingen de persoon onbekwaam is en bescherming en begeleiding nodig heeft. 

  • De regeling geldt voor alles wat te maken heeft met de persoon, maar ook met zijn of haar bezittingen.
  • De rechter houdt rekening met de wil van de betrokkene en moet hem of haar ook duidelijke informatie geven.
  • De rechter kan een bewindvoerder aanduiden voor die zaken waarvoor hulp vereist is.
  • De rechter kan op elk moment en op vraag van iedereen die een band heeft met de persoon, de regeling aanpassen. 


Wat wordt vermeld op de identiteitskaart? 

Er komt geen vermelding van onbekwaamheid op de identiteitskaart. 


Wat moet u zelf doen? 

U moet zelf geen melding maken bij het stadsloket. 
De rechtbank geeft de beslissing en eventuele latere wijzigingen rechtstreeks door aan het stadsloket. 


Snel naar


Meer info

Stedelijk Contactcenter
info@stad.antwerpen.be