Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Partkeervergunning - Parkeerkaart gehandicaptenElisabeth Verwaest

Aanvraag parkeerkaart voor personen met een handicap

Met de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap mag u in heel Europa parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap.

7
16
9
13
78
57
75
128
17
84
202
281
473
6
30
48
126
122
408
Leaflet | Esri, NAVTEQ, DeLorme, Stad Antwerpen

Waar geldt de parkeerkaart?

Op straat

Met de parkeerkaart voor personen met een handicap kan u in de heel de stad Antwerpen onbeperkt gratis parkeren in zones waar betalend parkeren of een blauwe zone geldt. Zorg ervoor dat de kaart goed zichtbaar op uw dashboard ligt.

U mag ook parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn aan personen met een handicap. Deze plaatsen zijn aangeduid met een specifiek P-bord (witte P op een blauwe achtergrond gecombineerd met het teken voor personen met een handicap).

In parkings

Op zowel publieke als commerciële betaalparkings zijn er vaak voorbehouden plaatsen voor mensen met een parkeerkaart voor personen met een handicap. U betaalt er wel hetzelfde tarief als andere bestuurders.

U kan onder bepaalde voorwaarden ook een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de buurt van uw woning of werk.

Wanneer komt u in aanmerking voor een parkeerkaart?

De parkeerkaart voor personen met een handicap wordt uitgereikt door de federale overheid. Alle informatie over de voorwaarden voor de parkeerkaart vindt u op de website van handicap Belgium.

Hebt u nog geen dossier bij Handicap Belgium dan kan u zelf een aanvraagformulier indienen door in te loggen met de elektronische identiteitskaart op website van handicap Belgium.

Let op! Coronamaatregelen

Door de veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van de COVID-19-pandemie te stoppen kan u voor hulp bij de aanvraag voor een parkeerkaart voor personen met een handicap tijdelijk geen afspraak maken in een stadsloket. U kan hiervoor wel terecht bij uw mutualiteit. 

  • Hebt u hiervoor hulp nodig dan kan u ook terecht in de stadsloketten. Maak een afspraak.
  • Kan u zich niet verplaatsen? Geef dan een volmacht. De volmachtdrager kan de aanvraag in uw plaats doen als hij zijn identiteitskaart meeneemt.  

Hoe gebruikt u de kaart?

  • U legt de kaart op uw dashboard, met de geldigheidsdatum duidelijk zichtbaar.
  • Krijgt u toch een parkeerbon omdat uw kaart voor personen met een handicap vervallen is? Contacteer dan Mobiliteit en Parkeren Antwerpen.

Wie kan de kaart gebruiken? 

  • U kan uw kaart alleen gebruiken als u zelf het voertuig bestuurt of als u vervoerd wordt. Uw kaart is dus strikt persoonlijk.
  • In geval van misbruik trekt de politie uw kaart in. De politie stuurt uw kaart dan terug naar de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Deze dienst bepaalt dan een sanctie.
  • Vervalt de reden waarom u de kaart heeft gekregen? Dan stuurt u zelf uw kaart terug naar de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Vermeld daarbij zeker de reden waarom u de kaart terugstuurt.
  • Ook in geval van overlijden van de rechthebbende van de kaart moeten de nabestaanden de kaart terugbezorgen aan de FOD Sociale Zekerheid.

Is uw kaart vervallen, kwijt, gestolen, vernietigd, beschadigd of onleesbaar?

Er zijn verschillende manieren om een nieuwe kaart te bekomen. Meer informatie vindt u op de website van handicap Belgium.

Verwante info: