Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid huldigen een werknemer van een bedrijf of organisatie en zijn een blijk van waardering. 

Wat is het? 

Om de inzet van werknemers aan hun bedrijf of organisatie te huldigen werden de ‘eretekens van de arbeid’ gecreëerd. Er zijn verschillende categorieën en graden van eretekens. 

Hoe vraag ik het aan?

​- U vraagt via FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het initiatief aan om een aanvraag voor een ereteken in te dienen. De Directie van Eretekens bezorgt u dan een officieel aanvraagdocument. 

- U vult het toegestuurde aanvraagdocument in. Via het e-loket of het selfloket vraagt u een uittreksel uit het strafregister type 595 en een gezinssamenstelling aan. Deze documenten moet u bij het aanvraagformulier voegen. 

- U stuurt het ingevulde document naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

Meer info?

Lees meer op de infopagina van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Heeft u nog vragen over de eretekens van de arbeid of over de stand van zaken in uw dossier?
Dan kan u rechtstreeks contact opnemen met de Directie van de Eretekens van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid: