Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Verbintenis tot tenlasteneming

Bij het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming stelt u zich financieel garant ten opzichte van de Belgische Staat, het OCMW en de vreemdeling, voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring tijdens het verblijf van de vreemdeling in België.

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat u bij het gemeentebestuur kan krijgen. Om garant te kunnen staan moet de borgsteller bewijzen:

  • dat hij/zij de Belgische nationaliteit heeft of beschikt over een onbeperkte verblijfsvergunning,
  • dat hij/zij over voldoende inkomsten beschikt

- een aanslagbiljet van de inkomsten tijdens het jaar voorafgaand aan de datum van de verbintenis

- de drie laatste loonfiches van de garantsteller

- een document opgesteld door een overheidsinstantie dat de netto- of bruto inkomsten bewijst

De handtekening van de borgsteller wordt door het gemeentebestuur gelegaliseerd. Visumplichtige buitenlanders moeten dit formulier aanbieden op de Belgische ambassade of consulaat van hun thuisland, samen met hun visumaanvraag. Niet-visumplichtigen moeten het document samen met hun paspoort voorleggen bij het betreden van het Schengengebied.

Drie vormen van garantstelling

1. Familie-, vrienden- of toeristenbezoek (bijlage 3bis)

Indien een niet-EER-burger (EER = Europese Economische Ruimte, dit zijn de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), voor een kort verblijf van maximum drie maanden in ons land wil verblijven, moet hij het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om de kosten voor verblijf en terugkeer of doorreis te dekken. Indien hij daarin niet slaagt, kan u als Belg of een buitenlandse burger - die toegelaten is voor een verblijf voor onbepaalde duur in België - een verbintenis tot tenlasteneming (‘borgstelling’) aangaan voor de niet-EER-burger.

De verbintenis is geldig voor de duur van het verblijf van de vreemdeling, met een maximum van twee jaar.

2. Een verbintenis tot tenlasteneming voor studenten (bijlage 32)

Met het formulier 'bijlage 32' staat u financieel garant voor een buitenlandse student. U hebt de keuze om deze verbintenis aan te gaan per school-/academiejaar of voor de duur van de studies. In het eerste geval moet de student per school-/academiejaar een nieuw formulier voorleggen voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning.

3. Een verbintenis tot tenlasteneming voor samenwoonst/concubinaat (bijlage 5)

U stelt zich garant voor uw buitenlandse partner of ouder die een verblijf in België aanvraagt op basis van samenwoonst met u, een Belg of een vreemdeling ingeschreven en verblijfsgerechtigd in België. Deze verbintenis is onbeperkt geldig.

Hoe vraagt u een verbintenis tot tenlasteneming aan?

De formulieren (bijlage 3bis, bijlage 32 en samenwoonst-bijlage 5) vindt u onderaan. U drukt de documenten recto-verso af.

Wat brengt u mee? 

Belgische identiteitskaart of een verblijfsvergunning van onbeperkte duur (B-kaart of C-kaart of bijlage 8 of bijlage 8bis of E-kaart of E+-kaart of F-kaart of F+-kaart of D-kaart).

Tarief

gratis

Meer info

Loket Vreemdelingenzaken

Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
tel 03 292 26 26