Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Euthanasie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan een wilsverklaring euthanasie afleggen bij het gemeentebestuur van de eigen woonplaats. De wilsverklaring moet voldoen aan wettelijke voorwaarden.

Wie kan een verklaring doen? 

 • een handelingsbekwame en bewuste meerderjarige
 • een ontvoogde minderjarige (dat is een minderjarige die meerderjarig wordt verklaard door een rechter)
 • een derde partij zonder materieel belang bij het overlijden van de persoon als de aanvrager om medische reden zelf geen verklaring kan afleggen (volmacht is vereist)

Voorwaarden

 • De wens tot euthanasie moet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn en is niet tot stand gekomen als gevolg van externe druk.
 • 2 meerderjarige getuigen moeten de verklaring mee ondertekenen. Deze getuigen moeten aanwezig zijn op het ogenblik dat de verklaring opgesteld wordt en zetten dan hun handtekening op het formulier. 
 • Minstens 1 van de 2 getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de persoon en mag dus geen familielid of begunstigde in het testament zijn. 

Hoe vult u de wilsverklaring euthanasie in?

 • Het formulier euthanasieverklaring moet volledig én in 2 exemplaren worden ingevuld;
 • U maakt geen gebruik van Tipp-ex of doorstrepingen;
 • U vult het formulier best in met blauwe inkt;
 • De twee getuigen dienen het formulier op hetzelfde moment als de aanvrager te ondertekenen.

Hoe aanvragen?

Let op! Coronamaatregelen

Door de veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van de COVID-19-pandemie te stoppen kan u tijdelijk geen afspraak maken in een stadsloket voor een euthanasieverklaring. U kan het formulier samen met uw contactgegevens en een kopie van uw eID/eVK wel in de brievenbus van het stadsloket steken. U ontvangt nadien per post het ontvangstbewijs en de voor eensluidend verklaarde kopie van uw wilsverklaring. 

 • Maak een afspraak bij een stadsloket naar keuze. (Thema 'Overlijden - Euthanasieverklaring')
 • U moet zich persoonlijk aanmelden.
 • De loketmedewerker registreert de verklaring in de databank van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. U krijgt hiervan een ontvangstbewijs.

Wat meebrengen? 

 • uw identiteitskaart
 • het formulier euthanasieverklaring, ingevuld en ondertekend
 • als van toepassing: medisch getuigschrift dat bevestigt dat de aanvrager het formulier zelf niet kan ondertekenen/opstellen

Hoe lang geldig?

De euthanasieverklaring afgelegd na 2 april 2020 is onbeperkt geldig. 

Een euthanasieverklaring van voor 2 april 2020 is 5 jaar geldig. U moet zelf letten op de vervaltermijn. 

Tarief

Gratis

Snel naar