Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Orgaandonatie

In België komt bij wet iedereen in aanmerking voor het afstaan van organen. U kan zelf uitdrukkelijk instemmen met of verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen.

Wat is orgaandonatie?

Organen en weefsels die in aanmerking komen voor transplantatie, kunnen worden weggenomen na overlijden bij iedereen die zijn woonplaats in België heeft. U kan uitdrukkelijk instemmen met, of verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen en weefsels via het formulier 'verklaring van wil betreffende het wegneming van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden':

Familieleden kunnen uw keuze na uw overlijden niet meer verhinderen. Deze laatste wilsbeschikking wordt opgenomen in het rijksregister. Als er geen wilsbeschikking is, kan de familie in eerste graad nog verzet aantekenen tegen het wegnemen van de organen.

Hoe?

  • U kan uw verklaring online registreren via de website mijngezondheid.be. Dit is de snelste en makkelijkste manier.
  • U kan zich ook als orgaandonor laten registreren via uw huisarts. 

Wie kan een verklaring afleggen?

  • Personen van Belgische of vreemde nationaliteit die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.
  • Vreemdelingen die meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven.

Een minderjarige kan zelf geen verzet aantekenen. Een van de ouders of de voogd van de minderjarige kan wel verzet uiten. Zodra de minderjarige de leeftijd van achttien jaar bereikt heeft, vervalt de keuze automatisch. Hij moet dan zelf opnieuw een verklaring laten registeren.

Wetenschappelijk onderzoek

U kan uw lichaam na uw overlijden ook ter beschikking stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Dat kan via een eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend testament. In de praktijk gebeurt dit met een document van de wetenschappelijke universitaire instelling naar keuze. 

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.