Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Overlijdensakte

Een overlijdensakte bewijst het feit van het overlijden.

Waar aanvragen?

 • De persoon is in België overleden:
  • Bij elke Belgische gemeente. Bij stad Antwerpen via het e-loket
   U kan een overlijdensakte opvragen in eender welke Belgische gemeente, bv. de gemeente waar u woont.
    
 • De persoon is in het buitenland overleden:
  • ​U kan een afschrift aanvragen in elke Belgische gemeente, op voorwaarde dat: 
   • de overledene de Belgische nationaliteit had
   • een nabestaande de buitenlandse overlijdensakte liet opmaken in België. 
    De overschrijving kan gebeuren op verzoek van de nabestaanden in de laatste woonplaats van de overledene. U hebt daarvoor de originele, gelegaliseerde overlijdensakte nodig. 

Wie kan een overlijdensakte aanvragen? 

 • de overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijke partner
 • de ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen of erfgenamen 
 • advocaten en notarissen, voor hun klanten
 • een voogd voor het kind waar hij de voogdij over voerde
 • een erfgenaam van een overleden persoon
 • een bewindvoerder van de overleden beschermde persoon
 • iedereen, met een volmacht van een van bovenstaande personen 
 • iedereen, als de overlijdensakte ouder dan 50 jaar is

Hoe aanvragen?

1. Doe een digitale aanvraag via het e-loket met uw elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart, Itsme of beveiligingscode.

 • Ten laatste na 5 werkdagen ontvangt u het afschrift per e-mail.

2. Doe een digitale aanvraag via het e-loket zonder elektronische identiteitskaart.

 • Na 5 werkdagen wordt de akte naar u opgestuurd per post.
 • Reken daarbij nog 5 werkdagen voor de verzending via BPost.

Hebt u thuis zelf geen computer en bezit u geen smartphone? Dan kan u in het selfloket in elk stadsloket de digitale aanvraag doen.

3. Telefonisch op het nummer 03 22 11 333. 

 • Na 5 werkdagen wordt de akte naar u opgestuurd per post.
 • Reken daarbij nog 5 werkdagen voor de verzending via BPost.

4. Onmiddellijk en automatisch voor akten opgemaakt na 31 maart 2019

Alle overlijdensakten opgemaakt in België vanaf 31 maart 2019 kan u onmiddellijk verkrijgen met uw elektronische identiteitskaart via Mijn Dossier van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Legalisatie

Wilt u de overlijdensakte in het buitenland gebruiken? Op de pagina legalisatie van een akte leest u wat u moet doen.

Waar oudere akten vinden? 

Akten opgemaakt vóór 1 januari 1906 zijn meestal niet te verkrijgen bij het stadsloket.
U kan wel terecht in het FelixArchief of het Rijksarchief Antwerpen.

Tarief

 • gratis voor:
  • de overlevende echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende partner
  • de bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn
  • de erfgenamen
  • de notaris en advocaat
 • 5 euro per akte voor genealogische, wetenschappelijke of historische doeleinden (overlijdensakten ouder dan 50 jaar, huwelijksakten ouder dan 75 jaar, andere akten ouder dan 100 jaar die niet door een van bovenstaande personen worden aangevraagd)
 • 50 euro per akte, onafhankelijk wie de vraag stelt als u niet de voornaam, naam en datum en plaats van de akte kan aanduiden.

Snel naar