Met pensioen

Na een actieve loopbaan kan u genieten van een rustpensioen.

Wanneer kan u met pensioen?

Mannen en vrouwen kunnen vanaf 65 jaar met pensioen gaan. Dit kan ten vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u jarig bent geweest (vb. 18 juni jarig = ten vroegste 1 juli pensioendatum).

Hoe uw pensioen aanvragen?

  • U kan uw pensioen elektronisch indienen via deze link.
  • U kan ook terecht bij de pensioendienst zelf.
  • Als werknemer in de privé-sector of als zelfstandige kan u terecht in alle stadsloketten. U maakt hiervoor wel eerst een afspraak met een van de medewerkers via deze link.

Wie kan de aanvraag doen?

U kan persoonlijk een aanvraag doen, of u kan iemand een volmacht geven om de aanvraag in uw plaats te doen.

Extra informatie

  • Pensioen berekenen - MyPension

De Rijksdienst voor Pensioenen biedt u een aantal diensten aan die u toelaten het bedrag van uw toekomstig pensioen te berekenen. Als u werknemer bent of ooit geweest bent, kan u met uw elektronische identiteitskaart (eID) inloggen op MyPension. Daar vindt u een overzicht van uw loopbaan als werknemer in de privésector en kan u bekijken hoeveel uw pensioen zou bedragen.

  • Pensioen bij scheiding (link

Onder bepaalde voorwaarden hebt u bij scheiding recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner.

  • Overlevingspensioen (link)

Bij het overlijden van uw partner kan u een overlevingspensioen aanvragen dat berekend wordt op de beroepsactiviteit van uw overleden partner.

  • Werken tijdens uw pensioen (link)

Als gepensioneerde mag u een beroepsactiviteit met een beperkt inkomen combineren met uw pensioen.

 

Tarief:

Gratis

Mee te brengen:

Pensioenaanvraag

  • Uw identiteitskaart
  • Eventueel een volmachtformulier waarin u aangeeft waarvoor en aan wie u een volmacht verleent, en hoe lang de volmacht geldig is. Als u geen periode aangeeft, is de volmacht automatisch 6 maanden geldig.