Kippen zijn ideale dieren voor in de stadstuin Ans Brys

Tips voor het houden van kippen in uw stadstuin

Kippen houden in de stadstuin: wat zijn de voor- en nadelen en de do’s en don’ts. In dit artikel vindt u enkele tips als u zelf aan kippen wil beginnen. En hoe zit het nu met hanen in de stad? Mag dat wel en waarmee moet u rekening houden?

Thuis in de tuin

Kippen staan op nummer één als meest geschikte dieren om te houden in een stadstuin. Ze hebben niet veel plaats nodig en hun verzorging is relatief eenvoudig. Kippen zijn niet graag alleen en dus neemt u er best minimum twee. Ze hebben wel wat (loop)ruimte nodig: reken op minimum  twee m2 buitenruimte per kip. Bovendien hebben kippen ook graag wat gras in hun ren. Daarom is een kippenren uit twee delen ideaal, want dan kan u ‘omweiden’: één deel tijdelijk afsluiten tot het terug begroeid is en zo steeds afwisselen. De dieren hebben zowel zon als schaduw nodig. U zet ze best op een zonnige plek, maar wel met een boom, haag of struik in de buurt. Zorg er voor dat er genoeg zonnige ruimte is, zodat alle kippen kunnen zonnebaden zonder elkaar te storen.

Het gebied waarin u woont, bepaalt de mogelijkheden rond het houden van dieren. Is dit in een verkaveling, dan kijkt u best de verkavelingsvoorschriften na. Die kan u opvragen via de dienst stedenbouwkundige vergunningen. Als het toegelaten is om kippen te houden, gelden er in stedelijk gebied de volgende voorwaarden:

 • U mag maximum vijftig stuks pluimvee houden in uw tuin (Vlarem-wetgeving).
 • De dieren moeten voldoende eten en drinken krijgen en een hok om in te schuilen.
 • De tuin moet afgesloten zijn zodat de dieren niet kunnen ontsnappen.

Houdt u ook aan de voorschriften rond de afmetingen en plaatsing van het hok en de omheining (zie pagina 25 van deze publicatie).

Een vers eitje uit het kippenhok Frederik Beyens

 

Wie haalt u in uw tuin?

Er zijn veel verschillende rassen en soorten kippen. Eén van de belangrijkste verschillen is het onderscheid tussen vleeskippen, legkippen en krielkippen. Andere rassen betekent ook dat de kippen zich anders gedragen en dat ze andere noden hebben. Sommige zijn groter, scharrelen veel, andere doen dat weinig, zijn agressiever of juist tammer. Hebt u niet zo veel plaats in uw tuin, kies dan voor kleinere kippen (van de meeste rassen bestaan er dwergversies) of krielkippen.
U kan ook voor een bepaald ras kiezen omdat u de kippen mooi vindt of omdat ze bijvoorbeeld minder scharrelen (kippen met kortere poten).
Op de markt vindt u vooral hybride kippen die gekruist zijn om zoveel mogelijk eitjes te leggen. De eerste jaren leggen zij makkelijk meer dan 200 eieren per jaar. Eet u dagelijks een eitje, dan bent u met deze kippen goed af. U kan er ook voor kiezen een kip te adopteren bij Help De Kip, een organisatie die ‘afgedankte’ legkippen aan een nieuw leven helpt. 

Wat met hanen in de stadstuin?

Hanen zijn, net zoals kippen, meestal toegelaten in de stadstuin.  Als er hanen worden gehouden in de stedelijke omgeving, komen er vaak klachten rond lawaaioverlast. Het is daarom belangrijk om op voorhand met de buren te overleggen en problemen tijdig te bespreken voor er tussenkomst van bemiddeling of politie nodig is. Met betrekking tot lawaaioverlast staat er in de politiecodex dat:

 • Elk soort geluid of soort lawaai dat de rust van de inwoners kan verstoren en dat niet noodzakelijk is, verboden is, tenzij een afwijking schriftelijk toegelaten is door de burgemeester (Artikel 285).
 • Gemengde inbreuken: Indien het parket geen vervolging instelt, zijn de inbreuken strafbaar met een GAS-boete (Artikel 711). 7° zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.

Een oplossing voor geluidsoverlast van hanen kan een nachthok zijn. Een afsluitbaar en donker hok dat toe kan tussen 22 en 6 uur kan ervoor zorgen dat de hanen niet te vroeg beginnen kraaien en de buren hier niet teveel last van ondervinden.

Een kippenren brengt leven in de tuin Ans Brys

Hoe begint u er aan?

Ziet u een stel kippen in uw stadstuin helemaal zitten? Richt dan eerst even hun toekomstige plek in. Voorzie een kippenhok en ren, en maak een keuze in ras en soort kip.

Nog niet veel ervaring met kippen? Dan zijn dit handige tips:

 • Gewenning. Sluit de kippen de eerste dag én nacht op in het kippenhok. Zo leren ze het hok kennen en nemen ze de gewoonte aan om ‘s nachts binnen te gaan slapen en niet in de struiken of bomen. De eerste nachten is het sowieso best de deur van het hok te sluiten.
 • Kopen of bouwen? U kan een hok kopen, maar evengoed kan u het zelf bouwen. Bijvoorbeeld van restjes hout. Zorg dat het hok goed geventileerd is, maar niet tocht, want daar houden kippen niet van.
  Een hok kopen? Let dan op de afkomst en het soort hout. Let er ook op dat het hok zo goed mogelijk waterdicht is, vooral dan bij de afwerking van het dak.
 • Bescherming. In Vlaanderen komen steeds meer vossen en marters voor. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om de ren te beschermen tegen de vos, begin met ervoor te zorgen dat het hok ’s nachts op slot kan en er niemand bij de kippen kan. In het document van VLACO ‘Enkele bijzonderheden bij het houden van kippen’ vindt u tips voor een veilig onderkomen voor uw kippen.
Er zijn veel mooie kippenhokken te koop of zelf te maken Plantwerpen
Kippenhokken
 • Voeding. Start best met meel (fijn gemalen graan), dat geleidelijk aan gemengd wordt met gebroken graanmengeling en eventueel legkorrel. Een kip eet dagelijks ongeveer honderd à honderdtwintig gram meel of graan (exclusief keukenafval) en drinkt ongeveer tweehonderd milliliter water. Keukenafval geeft u pas wanneer de kippen helemaal aangepast zijn aan hun nieuwe omgeving, zo’n twee weken na hun komst. Het bakje met voer plaatst u binnen in het hok (of in de ren als die overspannen is met gaas); zo vermijdt u mee-eters zoals vogels en ongedierte en blijft het voer droog. Leg zeker niet teveel voer, want ook zo trekt u ongedierte aan. Er bestaan ook automatische voedertrapbakken die zichzelf afsluiten wanneer de kippen de voederplaats verlaten. Deze (regenbestendige) bak kan buiten geplaatst worden en gevuld met enkele kilo’s voer, wat handig is bij enkele dagen afwezigheid.
 • Eieren. Kippen beginnen eitjes te leggen als ze ongeveer vijf maand oud zijn. In de winterperiode kunnen ze tijdelijk stoppen met leggen. Ze leggen de meeste eieren in hun eerste twee levensjaren, daarna vermindert de leg. Als de eierschalen zwak zijn, is het best om legkorrels en eventueel oestergrit toe te voegen aan de voeding. Geef liefst geen gemalen eierschalen aan de kippen, want zo leren ze eieren te pikken.
 • Levensverwachting. Een kip wordt gemiddeld 5 jaar oud, maar kan door goede zorg en een dosis geluk tot 10 jaar oud worden.

Tot Slot

Op zoek naar nog meer informatie? Velt heeft een boek over kippen houden in de tuin dat verkocht wordt in het EcoHuis. Op de website van VLACO vindt u ook heel wat basisinformatie terug.

In alle gevallen moet de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren gerespecteerd worden en is het verboden om pluimvee, kleinvee en konijnen in kelders (tuin, garage, koer) en bewoonde vertrekken te kweken of te slachten (Artikel 502 van de politiecodex).

Bij geluidsoverlast door dieren neemt u contact op met:

 • Blauwe Lijn: 0800 123 12 (voor onmiddellijke actie)
 • Buurttoezicht: stadstoezicht@stad.antwerpen.be of klantenteam SL op het nummer 03 338 65 85.
 • Burenbemiddeling: bemiddeling@stad.antwerpen.be of 03 338 65 73. U kan bijvoorbeeld hulp van een bemiddelaar vragen bij blaffende honden of een haan die te vroeg kraait.

Deze instanties kunnen niet meer gecontacteerd worden bij problemen waarvoor reeds een juridische procedure is opgestart of bij problemen tussen huurders en verhuurders.

2 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
KristienLoosveld

"Help de kip" stopt er blijkbaar mee. In Meerhout zou ook nog een opvang zijn.

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste Kristien, bedankt voor de informatie. We laten het aanpassen.