Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Mannen leggen een toegankelijk groendak aan op een school.Ans Brys

Klimaatpremie

De stad helpt je om met water en groen in je omgeving aan de slag te gaan. Wil je investeren in het ontharden en vergroenen van je perceel, in het vergroenen van je daken, in hergebruik van regenwater of in het infiltreren van regenwater op jouw terrein? Dan kan je rekenen op een premie.

Waarvoor kan je een premie krijgen?

De stad beloont je als je met water en groen aan de slag gaat op jouw perceel. Meer groen en water voorzien helpt de stad afkoelen tijdens de zomer, wateroverlast opvangen tijdens stortbuien of helpt insecten, vogels en kleine dieren overleven.

De nieuwe Klimaatpremie is opgedeeld in een basispremie die geldt voor ingrepen die voor veel aannemers al standaard zijn en bonussen als jouw plannen meer ambitie tonen.

Om een klimaatpremie te krijgen, voer je een of meerdere ingrepen uit, die passen onder:

 1. ontharden en vergroenen (tegels eruit, planten erin): 10 euro /m²;
 2. daken vergroenen: 15 euro /m²;
 3. regenwater hergebruiken: 15 euro /m²;
 4. regenwater infiltreren en bufferen: 5 euro /m².

De bonussen verdien je als je kiest voor soortenrijke beplanting (bonus natuur) en/of het extra bergen van water (bonus water).

Thema’s combineren raden we ten zeerste aan. Je kan bijvoorbeeld 20 m² van je voortuin ontharden en vergroenen en 25 m² van je dak verduurzamen!

  ThemaPremie basisingrepen (min 40m²)NatuurbonusWaterbonus
Ontharden en vergroenen10 euro per m²15 euro per m²niet van toepassing
Daken vergroenen15 euro per m²15 euro per m²15 euro per m²
Regenwater hergebruiken15 euro per m²15 euro per m²7 euro per m²
Regenwater infiltreren en bufferen5 euro per m²15 euro per m²15 euro per m²

Per perceel kan je maximaal 30.000 euro premie voor klimaatrobuuste ingrepen ontvangen. Dat wil zeggen dat ook grote projecten in aanmerking komen, zoals bijvoorbeeld 2.000 m² aan sedumdak op een kantoor of het ontharden en vergroenen van een 3.000 m² groot bedrijventerrein.

Je kan binnen de drie jaar na de eerste goedkeuring van een ingreep nog bijkomende ingrepen indienen voor een bijkomend premiebedrag. 

Hulp bij het inschatten van de ingrepen en de premie

Je kan met de rekentool 'Antwerpen klimaatrobuust' een vergelijking maken tussen de situatie vooraf en achteraf op vlak van klimaatadaptatie. Zo krijg je een inschatting van het premiebedrag voor jouw ingreep.

Maak je deze inschatting liever met een adviseur? Vraag dan een advies voor klimaatrobuuste ingrepen aan. 

Vraag hier jouw gratis advies op maat van je groene project aan!

Meer leren over de klimaatpremie

Ben je professioneel met groen of water bezig, dan is het webinar: de klimaatpremie voor professionals iets voor jou. Je kan de verschillende delen van de klimaatpremie beter leren kennen door de video's te bekijken.

Wie kan een premie krijgen?

 • Je woont in Antwerpen; 
 • Je vertegenwoordigt een groep van Antwerpenaren;
 • Je vertegenwoordigt een bedrijf, organisatie, vereniging of school die in Antwerpen gevestigd is.

Je hebt een perceel of terrein op het grondgebied van de stad in eigendom.

Ook als je een Antwerpse huurder bent, kan je op een premie rekenen. Je hoeft enkel een schriftelijke toestemming van je verhuurder voor te leggen waarin die akkoord gaat met jouw ingrepen.

Doe je een vergunningsplichtige ingreep, dan krijg je daar geen basispremie voor. Je kan wel de bonussen ontvangen voor de ambities die hoger liggen dan wat je volgens jouw vergunning moet uitvoeren.

Welke voorwaarden gelden er?

 • Om voor de premie in aanmerking te komen, moet je minstens voor 40 m² aan (basis)ingrepen uitvoeren. Haal je deze minimale oppervlakte niet alleen, dan mag je ook een dossier indienen samen met anderen. 
 • Je kreeg in de afgelopen 10 jaar geen subsidie voor de ingreep waar je nu een dossier voor indient.
 • Je houdt de ingreep minstens 10 jaar na oplevering in stand en zorgt voor onderhoud.
 • Ingrepen uitgevoerd vanaf 1 januari 2021 komen in aanmerking.
 • De aanvraag van de premie gebeurt maximum twee jaar na factuurdatum. 
 • De ingreep is uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap.
 • De ingreep heeft geen nadelige gevolgen voor omliggende percelen.

Aanvullen met bijkomende ingrepen mag. Er geldt wel en maximum premiebedrag van 30.000 euro per perceel en de extra ingrepen moeten gebeuren binnen drie jaar na de eerste goedgekeurde ingreep.

Welke ingrepen komen niet in aanmerking?

 • ingrepen op of aan het openbaar domein,
 • ingrepen aan niet-vergunde gebouwen,
 • (half) open en waterdoorlatende verhardingen,
 • kunstgras,
 • ingrepen bij nieuwbouw en verbouwen die beperkt blijven tot de geldende bouwvoorschriften voor (her)nieuwbouw.

Het volledige reglement met alle voorwaarden kan je hier vinden.

Geraak je niet aan 40m²?

Kom je zelf niet aan genoeg vierkante meters voor een premie? Dan kan je samen met anderen een dossier indienen. Ook een aannemer of organisatie kan dossiers bundelen en die voor jou indienen. Hoor zeker eens bij je buren of zij interesse hebben!

Hoe vraag je jouw premie aan?

Ingrepen voor 1 januari 2021

Plaatste je tot 31 december 2020 een groendak of installeerde je een systeem van regenwaterhergebruik? Op deze werken blijven de oude reglementen van toepassing. Je hebt één jaar de tijd (en ten laatste tot 31 december 2021) om je dossier in te dienen.

Ingrepen na 1 januari 2021

 • Vraag je premie aan na uitvoering van de werken en binnen twee jaar na de laatste factuurdatum.
 • Zorg dat je al zeker deze zaken bij de hand hebt voor je een aanvraag indient: foto's van voor de werken en foto's van na de werken, de facturen van de werken, je bankrekeningnummer.
 • Afhankelijk van welke werken je uitvoerde, vind je in artikel 8 van de premie een overzicht van de documenten die je nodig hebt. Bekijk op deze pagina artikel 8 voor de documenten die je nodig hebt voor je aanvraag.
 • Je kan één premie voor een groep van deelnemers aanvragen. Zorg dat de indiener een volmacht heeft van de andere eigenaren. Je dient per perceel een aanvraag in, die wij dan bundelen.
 • De aanvraag gebeurt digitaal. Je kan een aanvraag starten via de link hieronder.
 • Wanneer jouw aanvraag aan de technische voorwaarden voldoet, vragen we voor de vervollediging van het dossier mogelijk nog bijkomende (administratieve) documenten op zoals de financiële toestand van een vereniging. 

Vraag hier je subsidie voor klimaatrobuuste maatregelen aan

Meer info

Heb je een groene vraag? Stel ze gerust via plantwerpen@antwerpen.be.

De afbeelding toont een regenpijp en voortuin met grote planten. Grafieken geven aan dat deze maatregel goed helpt om wateroverlast en droogte tegen te gaan.
Koppel je regenpijp af en laat ze naar je (voor)tuin stromen.
Stad Antwerpen2|5
De afbeelding toont iemand die met een boorhamer beton openbreekt. Grafieken geven aan dat deze maatregel goed helpt om droogte tegen te gaan.
Breek een verhard stuk dat je niet gebruikt op en zet er planten in de plaats.
Stad Antwerpen2|5
In een tuin wordt en ondergrondse watertank ingegraven, die aangesloten wordt op de toiletten. Grafieken geven aan dat deze maatregel goed helpt om wateroverlast tegen te gaan.
Voorzie een regenwaterput en gebruik dat water voor je was en plas.
Stad Antwerpen2|5
Op de foto van het sedumdak is de combinatie met zonnepanelen te zien. Grafieken geven aan dat deze maatregel een beperkt onderhoud vraagt en matig helpt om wateroverlast en hitte tegen te gaan.
Een plat dank kan je eenvoudig van sedumplantjes én zonnepanelen voorzien.
Stad Antwerpen2|5
We zien een schema waarbij toiletten en wasmachine aangesloten zijn op regenwateropvang. Grafieken geven aan dat deze maatregel goed helpt om wateroverlast tegen te gaan.
Met een regenwatertank of -zak in je kelder, hoef je geen drinkwater voor was en toilet te gebruiken.
Stad Antwerpen2|5

Verwante info: