Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen

Groenplan Antwerpen

De stad en het district Antwerpen maakten een visie op voor het groen in district Antwerpen. Het groenplan omvat een gewenste groenstructuur die verbindingen legt tussen bestaande groene plekken, concrete handvaten om kwalitatief te vergroenen en een groenfiche per wijk. 

Een groenplan voor Antwerpen

Om in de toekomst beter om te gaan met het groen in het district Antwerpen dat er vandaag al is én het kwalitatief te versterken, wordt een visie opgemaakt onder de noemer 'Groenplan Antwerpen'. 

In het Groenplan wordt het groen in het district omschreven aan de hand van vier thema’s: gebruik, ecologie, water en temperatuur. Voor elk van deze thema’s worden de ontbrekende elementen in kaart gebracht. Zo worden de mogelijke nieuw in te richten plekken en verbindingen vastgesteld die de groenstructuur van Antwerpen kunnen vervolledigen. In enkele wijkfiches worden een inspiratiebeeld en verschillende opties om meer groen te creëren uitgewerkt. 
 

Wat zijn de stappen?

Dit Groenplan wordt opgemaakt in verschillende fasen. De procesnota met de vaststelling van de opmaak in fases werd in juli 2021 door het districts- en stadscollege goedgekeurd. 

Vervolgens werd een analyse van het groen in het district Antwerpen gemaakt aan de hand van de vier thema’s gebruik, ecologie, water en temperatuur. Daaruit bleek het groen in Antwerpen heel divers met zowel typisch stedelijke als eerder randstedelijke kenmerken. Naast enkele grote landschappen, omvat Antwerpen ook tientallen kleine groenelementen zoals plantsoenen, parkjes en groene lanen. Er werden ook enkele knelpunten en opportuniteiten van het groen areaal per wijk in beeld gebracht.

De analysenota werd goedgekeurd door het college op 9 juni 2023.

Op 8 december 2023 keurde het college de visienota van het districtsgroenplan Antwerpen goed. In deze nota is voor vier thema’s een groenscenario uitgewerkt dat aangeeft op welke locaties er nieuw of extra groen voor het betreffende thema nuttig kan zijn. Synthese van de vier scenario’s leidt tot een globale wenselijke groenstructuur op niveau van het hele district.

In een laatste stap wordt het uiteindelijk Groenplan Antwerpen opgemaakt.

Van overkoepelend naar lokaal Groenplan

De stad schreef haar visie op het groen in Antwerpen neer in een Groenplan. Dit stadsbrede Groenplan werd goedgekeurd in februari 2017 en wordt nu stap voor stap uitgerold voor de districten, in overleg met de betrokken districtsbesturen. Na Deurne is nu het district Antwerpen aan de beurt.
 

Documenten

Ontdek hieronder de analysenota met een introductie en 22 analysefiches per wijk: