Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Wat is een verordening?

Een stedenbouwkundige verordening omvat het geheel aan stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn voor een afgebakend grondgebied of thema (bv toegankelijkheid, hemelwater). De verordening gaat over de ruimtelijke ordening van dat specifieke gebied of thema. 

De stedenbouwkundige voorschriften kunnen heel divers zijn. Het kan gaan over de kwaliteit van gebouwen of openbaar domein, maar ook over de vergunningen die verplicht zijn voor bepaalde werken, de lasten bij het uitvoeren van vergunningen, enzovoort.

In tegenstelling tot een RUP dat gebiedsgericht is, is een verordening meestal stadsbreed van toepassing. Het bepaalt generieke en vaak eerder technische regels. 

De stedenbouwkundige verordening kan opgemaakt worden op drie niveaus:

  • gewestelijk
  • provinciaal
  • gemeentelijk

De verordeningen die de stad opmaakt zijn per definitie gemeentelijk, maar ook het gewest of de provincie kunnen verordeningen opmaken die van toepassing zijn op een gebied in Antwerpen.

De voorschriften van een stedenbouwkundige verordening opgemaakt door een hoger overheidsniveau hebben steeds voorrang op de verordening van een lager overheidsniveau.

Een verordening van een lager overheidsniveau kan in sommige gevallen ook extra voorschriften opleggen zolang die passen binnen de voorschriften van een verordening op hoger niveau.

Verwante info: