Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Masterplan Rozemaai plangebied

Masterplan Rozemaai - Antwerpen

De wijk Rozemaai moet een plaats worden waar jong en oud zich thuisvoelen en waar het aangenaam wonen is. Daarom wordt de wijk vernieuwd. Appartementsgebouwen, straten en groen worden de volgende jaren onder handen genomen. Om de hinder te beperken, worden de plannen gefaseerd uitgevoerd.

De wijk Rozemaai wordt grondig vernieuwd. De leefbaarheid van de wijk en een kwaliteitsvolle woonomgeving staan hierbij voorop. Woningen worden verbouwd, er komen nieuwe woningen en wegen en de wijk zal nog groener kleuren. Om al die plannen in goede banen te leiden, maakte de stad een masterplan op voor de wijk.

Projectgebied

Rozemaai ligt tussen stad Antwerpen en de kern van Ekeren.

Ambitie

Verschillende (stads)diensten en de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven nemen initiatieven om in Rozemaai projecten op te starten. Met een masterplan voor Rozemaai kan vanuit een globale visie de wijk getransformeerd worden naar een kwaliteitsvolle woonomgeving.

Het masterplan Rozemaai

Nieuwe en vernieuwde woningen

Verschillende appartementsgebouwen worden grondig verbouwd. Daarnaast komen er nieuwe sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en residentiële woningen.

Nieuwe wegen

Het stratenpatroon in en rond Rozemaai wordt hertekend. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. Dankzij een netwerk van paden zijn alle delen van de weiden gemakkelijk bereikbaar. 

Natuurherstel

De Donkse beek wordt weer opengelegd. Dat is praktisch voor de afvoer van regenwater naar de Schijn. In de beekvallei komen er openbare paviljoenen en volkstuintjes. Verder wordt de verbinding met natuurgebied de Oude Landen versterkt.

Meer info

Meer informatie over dit project vindt u op www.antwerpenmorgen.be.

Stadsontwikkeling - ruimtelijke planning

ruimtelijkeplanning@antwerpen.be 

Verwante info: