Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Simulatiebeeld van Sint-Anneke Plage volgens het masterplanSimulatiebeeld van Sint-Anneke Plage volgens het masterplan

Masterplan Sint-Anneke Plage

De stad wil meer strand, meer duinen, meer recreatie, meer fiets- en wandelpad, meer groen, kortom meer en beter Sint-Anneke Plage. Hiervoor heeft de stad een masterplan voor Sint-Anneke Plage ontwikkeld, dat de vernieuwingen aan het Sint-Annastrand samenvat in zeven principes. 

Linkeroever zal in de komende jaren sterk veranderen. De Middenvijver wordt een natuurgebied voor recreatie en waar de nieuwe camping een plekje vindt. De dijken langs de Schelde worden verhoogd als onderdeel van het Sigmaplan. Deze plannen betekenen ook kansen voor Sint-Anneke Plage. Zo komt de ruimte van de huidige camping vrij en is er langs de opgehoogde dijk plek voor nieuwe horeca. Een nieuw wandel- en fietspad op de dijk zorgt ervoor dat u van aan de voetgangerstunnel kan wandelen tot aan huidige Wandeldijk.

Dit alles werd samengevat in het masterplan Sint-Anneke Plage. 

Masterplan voor Sint-Anneke Plage

Sint-Anneke heeft alles in huis om terug de hotspot van weleer te worden. Om dit te realiseren, maakte de stad een masterplan op: een visie waarmee Sint-Anneke Plage weer kan uitgroeien tot dé bekende, druk bezochte en vlot bereikbare trekpleister. De concrete uitwerking van deze visie gebeurt in stappen, op basis van een 'ruimtelijk uitvoeringsplan'.

Nieuw leven blazen in Sint-Anneke Plage

​Sint-Anneke Plage heeft alles in huis om terug de hotspot van weleer te worden. Door de bestaande onderdelen juist te schikken of te verbeteren, kan het gebied uitgroeien tot één van de trekpleisters van de stad. om dit te realiseren, maakt de stad een masterplan op voor Sint-Anneke Plage. Met dit plan onderzoekt de stad hoe Sint-Anneke Plage weer kan uitgroeien tot dé bekende, druk bezochte en vlot te bereiken trekpleister.

visie op Sint-Anneke Plage in 7 principes

​de visie op Sint-Anneke Plage valt samen te vatten in zeven principes. ze versterken de bestaande kwaliteiten van de Plage en haar omgeving.

1.RIVIERDUINLANDSCHAP

Door de zanderige ondergrond terug naar de oppervlakte te brengen, krijgt Sint-Anneke Plage een nieuwe identiteit. De aanwezige fauna en flora zal hierdoor geleidelijk aan veranderen. Van de dijk ter hoogte van de wandel dijk zal de stad een duin maken die aansluit bij de strand zone.

2.DRIE TOEGANGEN TOT 1 PARK

Op de drie plaatsen worden duidelijke hoofd toegangen voorzien tot de Plage. Twee ervan liggen in de verlengde van de Gloriantlaan en de Charles De Costerlaan. Een derde komt centraal in het gebied te liggen. Zo ontstaat er een rechtstreekse verbinding tussen de Thonetlaan en de aanlegsteiger op de Schelde, waar in de toekomst een halte voor een waterbus kan komen. Omheiningen worden weggehaald en er worden wandel- en fietspaden aangelegd die alle trekpleisters aan de Plage verbinden.

3.HORECA ALS PAVILJOENEN

De horeca zaken komen als paviljoenen in het pen landschap te staan. Zonder achterkanten, zowel gericht naar de dijk en de Schelde als naar de Robinsonspeeltuin. Bestaande gebouwen worden in ere hersteld en zullen zo de nostalgie bewaren. Nieuwe gebouwen met hun authentieke architectuur kunnen dan weer bijdragen tot het vakantiegevoel aan de Plage. Naast café's en restaurants zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om kleinschalige verblijfsaccommodatie uit te baten.

4. BELEEFBARE JACHTHAVEN

De jachthaven maakt deel uit van het park en moet toegankelijker worden. Een nieuwe steiger of verschillende aanmeer boeien zullen de jachthaven doen heropleven. ook door de zone van het maquette dok toe te voegen aan de jachthaven, worden de recreatieve mogelijkheden aan de jachthaven groter. Voor de miniatuur club wordt een nieuwe locatie gezocht.

5. TWEE VERBINDENDE STERREN AAN DE PLAGE

Tijdens de enquête werd ook bevraagd hoe de zone's tussen de jachthaven en de bestaande horeca enerzijds en aan de westzijde van de Gloriantlaan anderzijds het best worden ingevuld. Op deze twee percelen komen nieuwe functies die Sint-Anneke Plage mee tot leven zullen brengen, ook 's avonds en in de winter.

Wat het zal worden is nog niet bepaald. De nieuwe invullingen zullen hoe dan ook bijdragen om de trekpleisters - waaronder de jachthaven, het strand en de Robinsonspeeltuin - met elkaar te verbinden.

6. RECREATIE TROEF

Alle eerder opgesomde ingrepen in het gebied dragen bij aan een attractieve, levendige en speelse omgeving. De stad neemt 'recreatie' als uitgangspunt bij alle toekomstige vernieuwingen. Bovendien moedigt ze ook private initiatieven aan om hier zoveel mogelijk op in te spelen.

7. BEREIKBAAR SINT-ANNEKE PLAGE

Verkeer wordt zoveel mogelijk uit het gebied geweerd. Toelevering voor horeca zaken blijft mogelijk, maar parkeren zal vooral aan de rand van het gebied kunnen. De bereikbaarheid met andere vervoersmiddelen moet verbeteren. Zo kan de bus een belangrijke rol spelen door ook in de winter tot aan de Plage te rijden én blijft de stad dromen van een verbinding over water.

Verder onderzoek moet uitwijzen of een verbinding per boot of via een brug tot de mogelijkheden behoort. Dit zou ook bereikbaarheid per fiets en te voet ten goede komen. De bereikbaarheid van Sint-Anneke Plage wordt verder onderzocht in een mobiliteits onderzoek en een parkeer onderzoek.

U kan het masterplan onderaan inkijken.

Meer info

Meer informatie over dit project vindt u op www.antwerpenmorgen.be.

Stadsontwikkeling - ruimtelijke planning
ruimtelijkeplanning@antwerpen.be 

Verwante info: