Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen

RUP Havenbelevingscentrum, district Antwerpen

De stad Antwerpen en de provincie Antwerpen willen de bouw van een Havenbelevingscentrum op het Droogdokkeneiland mogelijk maken en zo bijdragen tot de ontwikkeling van een actieve en veelzijdige Droogdokkensite. Om deze plannen om te zetten in praktijk, maakt de stad een gemeentelijk ruimtelijk uitvoerings (RUP) op.

Vandaag is het Havenbelevingscentrum gevestigd in Lillo. Het doel is om het Havenbelevingscentrum dichter bij de bezoekers te brengen en om hen kennis te laten maken met varend erfgoed, de haveninfrastructuur en de economische activiteiten in het havengebied. Er kan tevens een interessante uitwisseling tot stand komen tussen het Havenhuis en het nieuwe Havenbelevingscentrum voor daguitstappen, gemeenschappelijke horeca,...

Stand van zaken

Het college keurde 7 december 2018 de start- en procesnota van het RUP goed en organiseerde een raadpleging over de startnota.

De adviezen en inspraakreacties op de startnota worden nu verwerkt in een scopingsnota.

Meer info

Meer info over Havenbelevingscentrum vindt u op: https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/havenbelevingscentrum/over
en via e-mail tav: Stadsontwikkeling - Ruimtelijke Ordening: ​ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

Documenten