RUP Rubens

RUP Rubens - Antwerpen

Het Rubenshuis en het Rubenianum zijn slachtoffer van hun eigen succes geworden. Om in de toekomst een kwalitatieve dienstverlening en museale werking te kunnen garanderen, met respect voor het culturele erfgoed, dringt een ruimtelijke uitbreiding en herschikking zich op.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Rubens heeft betrekking op de Rubenssite, gelegen aan het bouwvlak langs de Meir en verder begrensd door de straten Wapper, Hopland en Kolveniersstraat. Het perceel strekt zich uit doorheen het bouwvlak en grenst aan de drie laatst vernoemde straten.

De Rubenssite bestaat uit het beschermde monument Rubenshuis en -tuin en aangrenzende Kolvenierssite met het beschermend monument Kolveniershof.

Stand van zaken

Het college keurde 7 december 2018 de start- en procesnota van het RUP goed en organiseerde een raadpleging over de startronde.

De adviezen en inspraakreacties op de startnota worden nu verwerkt in een scopingsnota.

Documenten