Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok luchtfoto AG Vespa

RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

Het projectgebied Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok ligt in de Damwijk in het noorden van het district Antwerpen. Het bevindt zich tussen het Lobroekdok en Park Spoor Noord.

Door de definitieve sluiting van het stedelijk slachthuis in de Damwijk is de huidige bestemming van de Slachthuissite achterhaald. Vandaag ligt de site er grotendeels ongebruikt bij, met uitzondering van een aantal vleesverwerkende bedrijven aan de rand. Een kwalitatieve herontwikkeling van de Slachthuissite zal een enorme impuls zijn voor de hele Damwijk. Tegelijkertijd vraagt een herontwikkeling van de Slachthuissite ook een toekomstvisie voor de zone Noordschippersdok, aansluitend bij de Slachthuissite, en de kade van het Lobroekdok aan de overzijde van de Slachthuislaan.

De stad heeft de ambitie om dit stadsdeel te herontwikkelen tot een woongebied met ruimte voor recreatie, voorzieningen zoals een school, kleinschalige bedrijvigheid en lokale handel. De stad heeft samen met de private eigenaars van de Slachthuissite een masterplan opgemaakt voor het 18 ha grote projectgebied. Dat wordt nu juridisch vertaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Het bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden.   

AG VESPA co√∂rdineert de herontwikkeling van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok.

Het definitieve masterplan werd samen met het voorontwerp-RUP goedgekeurd op het college van 17 november 2017. 

Stand van zaken

Voor dit RUP liep een openbaar onderzoek van 25 juli 2018 tot en met 22 september 2018. De resultaten van dit onderzoek worden momenteel verwerkt.

Meer info

Meer info over RUP Slachthuissite vindt u op www.antwerpenmorgen.be.

Stadsontwikkeling - Ruimtelijke Planning

ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be

Verwante info: