RUP Rubens

RUP Rubens - Antwerpen

Het Rubenshuis en het Rubenianum zijn slachtoffer van hun eigen succes geworden. Om in de toekomst een kwalitatieve dienstverlening en museale werking te kunnen garanderen, met respect voor het culturele erfgoed, dringt een ruimtelijke uitbreiding en herschikking zich op.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Rubens heeft betrekking op de Rubenssite, gelegen aan het bouwvlak langs de Meir en verder begrensd door de straten Wapper, Hopland en Kolveniersstraat. Het perceel strekt zich uit doorheen het bouwvlak en grenst aan de drie laatst vernoemde straten.

De Rubenssite bestaat uit het beschermde monument Rubenshuis en -tuin en aangrenzende Kolvenierssite met het beschermend monument Kolveniershof.

Stand van zaken

Het college keurde 7 december 2018 de start- en procesnota van het RUP goed. Een raadpleging over de startronde wordt georganiseerd.

Infomoment

Wat mag u verwachten:

 • meer informatie over het plangebied
 • uitleg en antwoord op uw vragen door de projectleider

Wanneer:

 • donderdag 10 januari 2019
 • van 18.00 tot 19.30 uur; het infomoment is opgedeeld in 3 blokken:
  • 18.00 - 18.30 uur
  • 18.30 - 19.00 uur
  • 19.00 - 19.30 uur

Waar:

 • Rubenianum: Kolvenierstraat 20 - 2000 Antwerpen

Ter inzage legging

U kan van 10 januari 2019 tot en met 10 maart 2019 de startnota inkijken en uw opmerkingen geven.

U kan de nota inkijken:

 • op de website van de stad Antwerpen
 • in het districtshuis van Antwerpen: Lange Gasthuisstraat 21 - 2000 Antwerpen en dit tijdens de openingsuren van de stadsloketten

Tot en met 10 maart 2019 kan u uw opmerkingen bezorgen:

 • aangetekend aan het stadsbestuur: Stadsontwikkeling/afdeling ruimte, Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
 • tegen ontvangstbewijs op het districtshuis van Antwerpen: Lange Gasthuisstraat 21 -2000 Antwerpen en dit tijdens de openingsuren van de stadloketten
 • e-mailen naar: ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

Raadpleeg hier de documenten: