Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Brand-, woon- en bouwtoezicht

Brandtoezicht

Het is belangrijk dat locaties die publiek toegankelijk zijn, studentenhuisvesting en het openbaar domein brandveilig zijn. Daarom ziet brandtoezicht erop toe dat de brandveiligheidsvoorschriften in de politiecodex nageleefd worden.

De belangrijkste veiligheidseisen zijn :

 • blusmiddelen
 • evacuatiewegen
 • compartimentering
 • aanwezige brandlast

U kan de volledige brandveiligheidsvoorschriften van de politiecodex raadplegen in dit document.
Als u een nieuwe zaak wil openen, moet u zich melden bij het ondernemersloket en de voorschriften voor brandveiligheid volgen die van toepassing zijn op publiek toegankelijke plaatsen.

Vermoedt u dat er een probleem is met de brandveiligheid, maar is het geen dringend probleem, meld dit dan via het stedelijk contactcenter. Bij acuut brandgevaar neemt u contact op met de brandweer via het nummer 100.

Heeft u een vermoeden van een gaslek, meld dit dan bij Eandis op het nummer 0800 65 0 65.

Woontoezicht

Woontoezicht controleert of huurwoningen voldoen aan de huidige kwaliteitseisen inzake veiligheid, comfort en gezondheid van de Vlaamse Wooncode om zo een optimale kwaliteitsvolle huurwoning te garanderen.

De belangrijkste minimale kwaliteitseisen zijn: 

 • voorzieningen zoals een keuken, toilet, bad of douche
 • drinkbaar water
 • structurele stabiliteit van het gebouw
 • veiligheid van trappen
 • veiligheid van de elektriciteits-, gas- of stookolie- installatie
 • geen vochtschade
 • mogelijkheid tot verluchting
 • mogelijkheid tot natuurlijke verlichting
 • toegankelijkheid vd woning
 • energetische prestatie
 • afwerking vd woning : vloeren, wanden en plafonds


Wat als u vermoedt dat de woning die u huurt niet in orde is? 

Contacteer in de eerste plaats de eigenaar van uw woning om de herstelling uit te voeren. Indien nodig vraagt u advies in een Woonkantoor. Hier vindt u alle info. 

Bouwtoezicht

Bouwtoezicht ziet toe op de naleving van de stedenbouwkundige wetgeving. De principes zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning.

U begaat een stedenbouwkundige overtreding als u werken uitvoert waarvoor een vergunning verplicht is, zonder een geldige stedenbouwkundige vergunning.

Enkele voorbeelden van werken waarvoor u een vergunning moet hebben:

 • alle wijzigingen aan een voorgevel
 • wijziging van de hoofdfunctie van een pand
 • wijziging van het aantal woongelegenheden
 • wijziging van het bouwvolume
 • alle werken in strijd met een BPA, RUP, gewestplan, Antwerpse Bouwcode…

In sommige gevallen zijn er uitzonderingen toegestaan: onder bepaalde voorwaarden zijn werken vrijgesteld of is een melding voldoende.

Voor meer info kan u terecht op de website van Vlaanderen : www.ruimtevlaanderen.be.
Alle info over de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning vindt u op www.antwerpen.be.

Wilt u een vermoedelijke bouwovertreding melden?