Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
TheaterpleinSepp Van Dunn

Buurtregie

Buurtregie is een dienst van Stadstoezicht.  De dienst stelt buurtregisseurs aan in elke wijk van de stad Antwerpen. Overlast, samenlevingsproblemen, veiligheid en onveiligheidsgevoelens zijn de thema’s waar de buurtregisseur rond werkt.

Bij Buurtregie staan drie elementen centraal.

De buurt:
Buurtregisseurs beschikken over een grote kennis van de buurt.  Ze vangen signalen op en plannen acties op maat van de buurt en haar bewoners.

Overlast:
Buurtregisseurs richten zich op sociale en fysieke overlast, samenlevingsproblemen, veiligheid en onveiligheidsgevoelens.  Dit uit zich in concrete acties op vier domeinen: veilig, proper, hersteld en gezellig.

Netwerk:
Buurtregisseurs brengen alle mogelijke stedelijke en niet stedelijke diensten, buurtverenigingen en initiatieven samen.  Op deze manier zorgen ze voor uitwisseling van informatie en afstemming tussen alle betrokkenen. 

Buurtregisseurs werken vooral achter de schermen, ze hebben geen publieke functie.  De kracht ligt in het samenbrengen van alle actoren in een wijk.  Door het opzetten van gecoördineerde acties en het onderhouden van een (toezicht)netwerk werken ze mee aan de leefbaarheid in uw buurt. 

Melding maken

Wilt u een geval van overlast melden? Doe dit dan via dit formulier.