Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Organisatievormen

Met een groep enthousiaste (buurt)bewoners van start gaan is minstens even belangrijk als het vinden van een geschikt terrein. Sommige samentuinen kiezen voor een duidelijke structuur, andere kiezen voor een meer organische aanpak. Hieronder vindt u enkele opties en voorbeelden.

 • Feitelijke vereniging
  Mensen die in los verband samen aan een project werken, in ons geval een groep tuiniers, vormen samen een feitelijke vereniging. De meeste samentuinen starten in deze vorm. Vaak ervaren tuiniers later meer nood aan structuur.
  In een feitelijke vereniging blijft u persoonlijk aansprakelijk voor al wat u in de samentuin doet.
 • Thematische werkgroep van Velt
  Een groep samentuiniers kan een thematische werkgroep van Velt worden indien ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Meer info kan u krijgen via info@velt.be. Vrijwilligers van een thematische werkgroep van Velt zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. In Antwerpen hebben samentuinen De Colorieten Hof en Graaf-inneke hiervoor gekozen.
 • Vereniging zonder winstoogmerk
  Voor sommige groepen is het interessant om een vzw op te richten. Dat brengt administratie, verplichtingen en kosten met zich mee, maar het heeft ook enkele voordelen:
  • niemand is nog persoonlijk aansprakelijk
  • er kunnen inkomsten en uitgaven gedaan worden
  • het is makkelijker om subsidies aan te vragen en te beheren
  • de communicatie met stad en district is eenvoudiger
  • de werking van de tuiniersgroep is transparanter

Zo heeft bijvoorbeeld samentuin De Kroeme Riek na zijn eerste seizoen besloten om een vzw te worden.

Meer info vind je hier

 • Socioculturele organisatie

Sommige Samentuinen worden opgericht onder de vleugels van een socioculturele organisatie, bijvoorbeeld Posthof in Berchem en Samenlevingsopbouw in 2060 Antwerpen. De begeleidende organisatie biedt dan de nodige structuur en ondersteuning. De samentuin is dan een onderdeel van de ruimere werking van de organisatie. In nauwe wisselwerking tussen tuiniers en organisatie maken ze samen afspraken over openingsuren, verdeling van de oogst, inrichting en onderhoud van de tuin, taakverdelingen …