Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Rollen en profielen in de tuin

In een ideale tuin tuinieren er verschillende soorten tuiniers. Initiatiefnemers die het project uitdenken en uit de grond stampen, trekkers die de praktische organisatie van de tuin onder elkaar verdelen, iemand die de communicatie doet, een groepje actieve tuiniers en liefst nog heel wat fans.

Initiatiefnemers

Meestal groeit de idee om een samentuin op te starten bij een enthousiaste bewoner of een klein groepje mensen. Zij zetten de eerste stappen bij het zoeken naar een terrein en het leggen van contacten in de buurt. Zij blijven meestal erg betrokken bij het project en zullen na de opstart van de tuin de tuinwerking mee ‘trekken’.

De initiatiefnemers hebben vaak een gemeenschappelijke visie, waarom ze aan een samentuin willen beginnen. Die visie kan gaan over activering, transitie, sociale cohesie, eco-educatie …

Belangrijk is dat ze al in een vroege fase op zoek gaan naar een bredere groep die straks mee komt tuinieren.

Trekkers

Een project zoals een samentuin wordt best getrokken door een groepje ‘trekkers’.  Er is best een groepje van een viertal mensen die een halve dag per week de tijd hebben voor de organisatie van de tuinwerking. De tijd die de organisatie vraagt, varieert met de seizoenen en zal na verloop van tijd verminderen.

Om de motivatie van trekkers te behouden is het ook nuttig om in het begin na te gaan, wie met welke verwachtingen en engagement in het project stapt. Deze zullen namelijk sterk verschillen.

Een taakverdeling is belangrijk omdat de kans anders bestaat dat een aantal taken niet worden uitgevoerd. Maak een lijstje op van uit te voeren taken en zie dat u voor elke taak een verantwoordelijke hebt:

 • wie is verantwoordelijk voor de financiën?
 • wie zoekt nieuwe tuiniers?
 • wie voert de communicatie?
 • wie plant de permanenties?
 •  …


Zorg voor regelmatige uitwisseling (vergaderingen) binnen het trekkersgroepje om de verschillende taken te bespreken en evalueren. Wanneer een aspect niet goed loopt, spreek dan af om de taak een tijdje met meerdere trekkers over te nemen of zoek een andere trekker. Of wissel al eens van taak om het boeiend te houden.

Vermijd dat leden het gevoel krijgen dat één of twee personen alleen beslissingen nemen of dat een trekker afhaakt door het teveel aan taken. Iedereen heeft wel iets dat hij graag doet, gebruik de talenten en interesses die aanwezig zijn in de groep.

Actieve tuiniers

Onder actieve tuiniers verstaan we leden die jaarlijks regelmatig komen om mee te werken aan het project. Een deel van hen zal zich graag bezig houden met de plantjes, anderen doen liever klusjes op het terrein of begeleiden de kinderen. Wie gewoon zijn krant komt lezen, is niet actief, maar wel welkom.

Jullie zullen merken dat de leden verschillende talenten hebben.  Zet daarop maximaal in, maak afspraken zodat de verantwoordelijkheid voor sommige tuintaken onder de actieve tuiniers gedeeld wordt. Blijf altijd alert voor geïnteresseerde mensen en geef hen de kans om mee actief te worden in de tuin. Jullie hebben misschien ook wel de ideale ‘onthaaltuinier’ in de groep zitten.

Je hebt hier twee grote uitdagingen:

 • nieuwe tuiniers een goede start geven, door:
  • hen te verwelkomen: de houding van de actieve leden tegenover de nieuwelingen is belangrijk
  • ze inzicht te geven in de werking en de afspraken van de tuin
  • ze te laten weten wat hun rol kan zijn en wat ze van het project kunnen verwachten
 • actieve tuiniers blijven betrekken bij de tuin door:
  • ze te laten doen waar ze voor komen, met andere woorden, zorgen dat ze zich goed voelen in hun tuinvel
  • ze een duidelijke, eigen inbreng kunnen hebben
  • te bekijken of er  geen beter alternatief voor de tuinier is, zoals bijvoorbeeld een tuin dichter bij huis

Fans

Jullie zullen merken dat er heel wat mensen enthousiast afkomen op het project maar dan ook weer snel verdwijnen.  Een deel van hen zal na zijn bezoekje tevreden vaststellen dat het in de buurt mogelijk is om samen te tuinieren - zonder het zelf te willen doen.
 
Zulke fans zijn belangrijk voor het project. Ze zorgen voor draagvlak omdat ze vaak aan kennissen of mogelijke partners over jullie zullen vertellen.  Ook kunnen ze mee een oogje in het zeil houden. Op een onregelmatige basis kunt u misschien zelfs op hun engagement rekenen om bijvoorbeeld binnen hun netwerk iets te regelen voor de samentuin of om tijdens een doe-dag mee te komen helpen. 

Zorg daarom dat u de enthousiaste bezoekers vertroetelt zodat ze zich welkom voelen:

 • tijdens een goed onthaal kunnen zo’n fans jullie werking vrijblijvend leren kennen
 • een goede opvolging zorgt ervoor dat ze op de hoogte blijven van het project; noteer daarom steeds hun gegevens

Probeer uw fans af en toe naar de tuin te lokken om hun enthousiasme en hun gevoel van betrokkenheid te behouden. Dat kan op verschillende manieren: duidelijke openingsuren, doe-dagen, leuke workshops, oogstfeest, pompoensoep met Halloween: telkens voorbeelden van activiteiten waarop ook niet-tuiniers zich welkom voelen.