Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Dries Luyten
Sorteerstraat

Stad evalueert uitrol ondergrondse sorteerstraten

Meer dan 45.000 Antwerpenaars maken vandaag gebruik van ondergrondse sorteerstraten. Na de grote groei van het aantal gebruikers begin dit jaar, zal de stad nu een allesomvattende evaluatie uitvoeren. Onder meer op basis van deze evaluatie wordt een nieuw plan opgesteld voor de verdere uitrol van de ondergrondse sorteerstraten.

Geschiedenis project

In 2006 startte de stad met de aanleg van ondergrondse sorteerstraten. Eerst als proefproject in de districten Borgerhout en Antwerpen, nadien verspreid over de stad. In 2015 werden de huidige principes voor de aanleg van ondergrondse sorteerstraten vastgelegd. Tegen eind 2016 werden 125 bijkomende sorteerstraten aangelegd. Met Linkeroever en de wijk Dam schakelden op 1 januari 2017 vervolgens voor het eerst volledige wijken over op het gebruik van de ondergrondse sorteerstraten en werd de huis-aan-huisophaling voor huishoudelijk afval in die wijken stopgezet.

Stand van zaken sorteerstraten

Op 1 januari 2019 schakelden er in één keer 20.000 extra bewoners over op ondergrondse sorteerstraten. Dit in Deurne Dorp Noord, in de Cadixwijk, in Berchem Groenenhoek en in Kriekenhof. Daardoor maken meer dan 45.000 Antwerpenaars nu gebruik van de sorteerstraten. 

Evaluatie na grote groei gebruikers

Om de dienstverlening te optimaliseren beslist het college om een allesomvattende evaluatie uit te voeren van de ondergrondse sorteerstraten op basis van de ervaringen van de 45.000 gebruikers. De stad organiseert hiervoor een bevraging bij bewoners in verschillende wijken waar de ondergrondse sorteerstraten zijn uitgerold en die het systeem al lange tijd of sinds kort gebruiken. Uit deze bevraging en uit een interne evaluatie zullen mogelijke verbeterpunten worden opgelijst en uitgewerkt. Daarna zal een nieuw plan voor de verdere uitrol van de ondergrondse sorteerstraten aan het college worden voorgelegd.

Schepen voor stads- en buurtonderhoud: “Het is niet de bedoeling om de sorteerstraten van de kaart te vegen. Er moet wel een grondige evaluatie komen van het systeem, vooraleer we verder kunnen gaan. Een aantal zaken rond de aanbieding, het correct gebruik en de controle kunnen beter. Daarnaast moeten we antwoorden vinden op de bezorgdheden die er zijn en gaan we luisteren naar de gebruikers via een ruime bevraging, voor we verder gaan.”

Om voldoende tijd te nemen voor deze evaluatie, wordt de geplande verdere uitrol in 2019 tijdelijk opgeschort. “Het gaat om de wijken Dam-Schijnpoort, Deurne Dorp Zuid, Willemdok, Berchem Nieuw Kwartier Oost en Berchem Nieuw Kwartier West, de aansluiting tussen de wijken Groenenhoek en Kriekenhof en de Tentoonstellingswijk. Deze bewoners worden allemaal geïnformeerd”, aldus schepen voor stads- en buurtonderhoud.

De operationele omschakeling van de oude sorteerstraten naar het nieuwe systeem loopt wel verder, net als het voorzien in ondergrondse sorteerstraten bij de verdere ontwikkeling van nieuwe wijken.

plan sorteerstraten
Blauw: aanleg opgeschort, Groen: omschakeling voorzien 1/07/2019