Victoriano Moreno

Sport en onderwijs zet uw school in beweging

Is uw school er ook van overtuigd dat sport en beweging op vele vlakken goed is voor kinderen en jongeren? Wil uw school mee inzetten op een aanbod voor uw leerlingen? Ontdek dan hier hoe het team sport en onderwijs van Sporting A u hierbij helpt.

Naast de openbare ruimte is de school één van de meest geschikte omgevingen om beweging te integreren in het dagelijkse leven van kinderen en jongeren. Door in te zetten op een veilige sport- en bewegingsomgeving en een laagdrempelig aanbod, krijgen ook minder sportieve kinderen de kans om kennis te maken met beweging en sport. Op die manier wordt motorische achterstand weggewerkt en wordt bewegingsarmoede bestreden.

Sport en beweging op school zorgen er niet enkel voor dat de gezondheid wordt bevorderd, maar dragen ook bij tot de sociale en individuele ontplooiing van kinderen en jongeren. Ze kunnen aan zelfvertrouwen winnen, hun talenten ontwikkelen en die tot hun volle recht laten komen. Daarom kunnen scholen, leerkrachten en sportorganisaties bij ons terecht in hun zoektocht naar samenwerking met en informatie over elkaar. Daarnaast biedt Sporting A projecten, trajecten, lessenreeksen en opleidingen aan om leerlingen, leerkrachten en directies de richting naar een gezondere en actievere levensstijl te wijzen. 

Een volledig overzicht van ons aanbod vindt u via het menu in de linkerkolom.

Meer info

team sport en onderwijs
03 338 42 11
sportenonderwijs@stad.antwerpen.be