Victoriano Moreno

Uitleendienst sportmateriaal | Reglement

Hieronder vindt u het reglement om via Sporting A sportmateriaal te ontlenen.

Wie kan ontlenen?

We onderscheiden twee groepen gebruikers:

 • Inwoners van de stad Antwerpen, dit zijn bij voorkeur buurtbewoners, buurtgroeperingen en gezinnen.
 • Sportstimulerende verenigingen, sportverenigingen, scholen en stadsdiensten uit de stad Antwerpen wanneer zij met het ontleende materiaal sportieve activiteiten organiseren.

Reserveringen

 • Reserveringen kunnen uitsluitend gebeuren door een meerderjarige op vertoon van een geldige identiteitskaart.
 • Er worden geen onderdelen van sets apart ontleend. De ontlener neemt altijd alle delen van de set mee, ook als hij ze niet gebruikt.
 • Materiaal wordt maximum twee weken ontleend.

Betalingen

 • Alle betalingen gebeuren bij voorkeur met Bancontact.
 • Betaalt u cash? Neem dan gepast geld mee. 
 • Geen geld bij = geen materiaal.
 • Prijzen zijn per dag.
 • Aangezien de uitleendienst gesloten is op zaterdagen, zondagen en feestdagen, worden deze je niet aangerekend.

Afhalen en terugbrengen

 • De ontlener komt op het afgesproken tijdstip het materiaal afhalen en terugbrengen. Hij staat altijd zelf in voor het vervoer van het materiaal.
 • Materiaal mag enkel vervoerd worden in een volledig gesloten vervoermiddel, met uitzondering van het pannafield.

Boetes

 • Wanneer materiaal ontbreekt of beschadigd is, krijgt de ontlener een rekening die binnen de twee weken betaald moet worden.
 • De boetes voor verlies zijn vooraf vastgelegd en kunnen opgevraagd worden aan de uitleendienst.
 • Voor gestolen materiaal moet de ontlenen een proces-verbaal van de politie binnenbrengen.
 • De boetes voor beschadiging worden vastgelegd afhankelijk van de beschadiging.
 • De boetes voor het te laat terugbrengen van het materiaal bedragen de huur van het aantal dagen dat het materiaal te laat is vermenigvuldigd met twee. Deze worden onmiddellijk cash afgerekend bij het terugbrengen.
 • Bij misbruik worden ontleners uitgesloten voor verdere ontleningen.

Jaarlijkse sluitingen

Er kan geen materiaal uitgeleend worden tijdens wettelijke feestdagen en brugdagen, tussen kerst en Nieuwjaar en tijdens de jaarlijkse zomersluiting de laatste twee weken van juli.