Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Participatiedrempels weghalen

Hoe maak je jouw sportclub toegankelijker voor iedereen? Veel clubs denken een ‘open club’ te zijn door een recreatief aanbod te creëren. Zo is iedereen welkom en kan iedereen deelnemen aan hun sport: van recreant tot topsporter. Maar participatiedrempels wegwerken is meer dan enkel het niveau van je sport aanpassen.

Er zijn verschillende redenen waarom jongeren, anderstaligen, kansarmen, allochtone ouders enz. niet tot bij je club komen. Probeer hier zo bewust mogelijk mee om te gaan en deze weg te werken.

De Vlaamse Sportfederatie geeft zes belangrijke thema’s mee waarop je als club best inzet:

Sportclubcultuur

Welk imago straalt jou club uit? Hoe staat je club/bestuur bekend in de buurt, omgeving, bij de ouders? Zijn jullie het bestuur dat iedereen van naam kent op de website? Of ben je aanwezig op 'het veld' en sla je regelmatig een babbel met ouders, sporters, trainers enz. Zorg voor een open, spontane en leuke omgeving waarin iedereen zich welkom voelt en iedereen gekend en aanspraakbaar is.

Communicatie

Persoonlijke babbels zijn goud waard in je sportclub. Zo toon je interesse in je leden, ouders, trainers et. Maar luister ook naar hen en laat merken dat hun mening belangrijk is voor je club. Wees zo duidelijk mogelijk en gebruik simpel taalgebruik in combinatie met afbeeldingen. Denk na wie je wil bereiken en hoe je dit het beste doet. Flyers, persoonlijke gesprekken, Whatsapp, Facebook enz. 

Inschrijving

Tijdens dit moment krijgen de ouders vaak een eerste indruk. Een kans om te tonen dat hun kinderen goed terecht zijn gekomen in een geschikte omgeving. Je vormt een basis voor een goede ouderbetrokkenheid. Volg jij je leden nog verder op na de inschrijving? Is alles duidelijk voor iedereen, heb je de juiste en voldoende info gegeven?

Financiën

Sporten kost geld. Denk niet enkel aan lidgeld want er zijn ook kosten voor materiaal. Zo geven verschillende clubs gezinskorting, hebben ze een tweedehandswinkeltje met sportkledij, een afbetalingsplan etc. Communiceer duidelijk de mogelijkheden van tussenkomsten in lidgeld via ziekenfondsen, OCMW en de vrijetijdstoelage:

  • tot 200 euro voor iemand in begeleiding bij een sociaal centrum, Werkervaring of Schuldhulpverlening
  • tot 100 euro voor iemand met recht op een kansentarief

Toegankelijkheid

Zorg dat er aanspreekpunten zijn binnen de club en dat deze vooral bekend zijn bij iedereen. Heb je veel of net weinig allochtone leden? Allochtone bestuursleden, trainers en vrijwilligers werken drempelverlagend. Zij kunnen een rolmodel zijn zodat sporters zich hiermee identificeren en zien dat ze welkom zijn. Maar let erop dat iedereen als individu wordt behandeld en niet als “iemand uit een bepaalde doelgroep”.

Clubbinding

Een van de belangrijkste redenen waarom mensen meerdere jaren bij een club blijven. Zet hier actief op in! Zoek naar de redenen waarom je leden zich wel of net niet thuis voelen bij je club en werk hier aan. Organiseer leuke activiteiten, toon dat je je leden apprecieert. Creëer de gewoonte om écht te luisteren naar je leden, ouders, trainers etc. en hier ook iets mee te doen.

 

Op de website laagdrempelige sportclub lees je alle thema's in detail.  

Interactie met leden, ouders en trainers is cruciaal in een sportclub. Wil je weten wat zij van je club denken en hoe je je werking kan verbeteren? Ga dan in gesprek met hen aan de zijlijn tijdens een wedstrijd, in de kantine, tijdens een evenement... Of organiseer een inspraak moment, tevredenheidsonderzoek, bevraging enz.

Heb je als club weinig ervaring in zulke participatieprocessen? Geen nood, wij helpen je hier gratis mee verder en begeleiden de processen op je club. contacteer ons via sportclubadvies@antwerpen.be voor meer info.